Muzeum Martyrologii Wielkoplan – Fort VII

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

Muzeum Martyrologii Wielkoplan – Fort VII

Muzeum Martyrologii

Wielkopolan - Fort VII

Muzeum Martyrologii Wielkoplan – Fort VII

Muzeum Martyrologii Wielkoplan – Fort VII

Muzeum powstało w miejscu niemieckiego obozu koncentracyjnego. To był pierwszy obóz koncentracyjny, który Niemcy utworzyli w okupowanej Polsce. Gdyby nie zbrodnie popełniane na Polakach w Forcie VII w czasie II wojny światowej, kluczowym elementem jego ogólnej charakterystyki byłoby stwierdzenie, iż jest to atrakcja turystyczna zasługująca na uwagę jako interesujący przykład niemieckiej architektury militarnej z końca XIX w.
Istotnie, Fort VII dysponuje wieloma atutami, które czynią zeń popularne miejsce odwiedzin miłośników budowli fortyfikacyjnych. Na przełomie XIX i XX stulecia twierdza fortowa w Poznaniu, w skład której wchodził Fort VII, była największą niemiecką twierdzą zbudowaną dla obrony wschodnich granic II Rzeszy. Fort VII jest najlepiej zachowanym obiektem zewnętrznego pierścienia fortyfikacji, którym wilhelmińskie Niemcy opasały Poznań, by bronić się przed ewentualnym atakiem wojsk carskiej Rosji.
Zwiedzanie Fortu VII pod opieką przewodnika jest znakomitą okazją do zdobycia elementarnej wiedzy nt. poznańskich fortyfikacji i poczucia chłodnej atmosfery dużego obiektu fortyfikacyjnego. Tym, co przede wszystkim decyduje o wyjątkowości Fortu VII, jest jego obecne funkcjonowanie jako niezwykle ważnego miejsca pamięci, służącego utrwalaniu świadomości o zbrodniach popełnionych na polskiej ludności przez niemieckiego okupanta. W październiku 1939 r. hitlerowskie Niemcy utworzyły w Forcie VII pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Posen. Oficjalna nazwa obozu była później zmieniana dwukrotnie, nie miało to jednak wpływu na sytuację znajdujących się w nim więźniów. Przez Niemców Fort VII określany był potocznie jako Lager der Blutrache – „obóz krwawej zemsty”. Obóz w Forcie VII był największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit, miejscem, w którym niemieccy oprawcy dopuszczali się niewyobrażalnego wręcz okrucieństwa. Dość powiedzieć, iż więźniowie, którym komunikowano, że zostaną przeniesieni do obozów budzących wyjątkową grozę, np. Auschwitz, Dachau, Gross-Rosen, Mathausen-Gusen, Buchenwald i in., byli spostrzegani przez przebywających z nimi z celi towarzyszy niedoli jako ci, którym los dał szansę na przeżycie… W początkowym okresie istnienia obozu koncentracyjnego w Forcie VII kierowano do niego przede wszystkim osoby, które władze niemieckie uznawały za przeciwników politycznych lub wrogów Niemiec i Niemców. W pierwszej kolejności rozprawiono się z inteligencją wielkopolską jako możliwym zarzewiem przyszłego buntu oraz z powstańcami wielkopolskimi i śląskimi uznawanymi za zdrajców niemieckiego państwa. Grupy te aresztowano na podstawie przygotowanych jeszcze przed wybuchem wojny list proskrypcyjnych, zaś same aresztowania traktowano jako element tzw. Intelligenzaktion – „operacji politycznego oczyszczania terenu”. Wraz z powstaniem i rozwojem na terenie Poznania i Wielkopolski struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, coraz większą grupę więźniów stanowili przedstawiciele różnych tajnych organizacji, których działania były wymierzone przeciwko III Rzeszy. Do Fortu VII kierowano także osoby zatrzymane podczas łapanek. Od połowy 1941 r. trafiali tam również ludzie, którzy uchylali się od pracy na rzecz Niemców, tzw. „niedzielnicy”, czyli więźniowie okresowi, którzy przebywali w Forcie VII od zakończenia pracy w sobotę do poniedziałkowego poranka. Krótkotrwały pobyt w obozie i wyniesiony stamtąd strach miał zmienić ich podejście do pracy. Niektórych zatrzymanych zamykano w celach „wychowawczych” na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Fort VII był pierwszym obozem, w którym niemieccy oprawcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej. W październiku 1939 r., krótko po otwarciu Konzentrationslager Posen, w jednej z remiz artyleryjskich Fortu VII Niemcy uruchomili testową komorę gazową, w której stosowano przywożony w butlach tlenek węgla (czad). Ofiarami testów było kilkuset pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskiego. Proceder uśmiercania gazem trwał blisko dwa miesiące. Testy zarzucono, gdyż tlenek węgla uznano za mało „efektywny” środek zabijania. Spacer po ekspozycjach Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców na mieszkańcach Wielkopolski, lecz także – dzięki emocjom pojawiającym się podczas oglądania eksponatów i słuchania opowieści przewodników – poczuć w części grozę tamtych okrutnych czasów. W części, gdyż strach i cierpienie, którego wówczas doświadczali Polacy, nie jest – na szczęście – elementem doświadczenia życiowego osób urodzonych po 1945 r. O Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII nie wystarczy powiedzieć, iż jest to miejsce, które trzeba odwiedzić. O takim miejscu należy mówić, iż powinno się w nim bywać. Nie tylko po to, by wypełniać obowiązek oddawania hołdu Wielkopolanom pomordowanym przez niemieckiego okupanta. Z Fortem VII związane są losy ludzi, którzy zapisali wspaniałe karty w historii Polski – znakomitych naukowców, wybitnych artystów, zasłużonych nauczycieli, harcerzy, oddanych służbie Bogu i Ojczyźnie duchownych, osób budujących mozolną pracą potencjał gospodarczy Wielkopolski, czy wreszcie tych, którzy zbrojnie walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej – powstańców wielkopolskich i śląskich oraz uczestników ruchu oporu. Poznawanie historii życia tych ludzi to okazja do mówienia o wielkich sukcesach, z których Polska i Polacy mo

Zajrzyj do Muzeum

Muzeum Powstania Wielkopolskiego znajduje się w Odwachu

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w grudniu 2017 r. Wtedy to pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (dalej WRPO 2014 +), a naszym Muzeum podpisana został umowa o dofinasowanie projektu pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Przed rozpoczęciem projektu duża cześć Fortu VII przez lata popadała w ruinę będąc wykorzystywana na cele magazynowe i zarastając dziko rozprzestrzeniającą się roślinnością. Założeniem projektu jest przywrócenie formy architektonicznej Fortu VII do stanu sprzed 1944 r., kiedy to hitlerowskie Niemcy zaczęły wykorzystywać go na potrzeby wojennego przemysłu.

W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu powstrzymanie postępującej degradacji obiektu. Istotnym elementem prac renowacyjnych jest pieczołowite zabezpieczenie śladów funkcjonowania w Forcie VII obozu koncentracyjnego, np. napisów wyrytych na ścianach byłych cel przez więzionych w nich Polaków.

Realizując projekt przewidziano również działania polegające na adaptacji remontowanych pomieszczeń i przestrzeni plenerowych Fortu VII na cele muzealne. Chcąc wzbogacić muzealną ofertę o wystawy poświęcone historii poznańskich fortyfikacji, wykonane zostały są repliki elementów stanowiących wyposażenie ówczesnego fortu.

W 2019 r., w ramach WRPO 2014+ nasze muzeum otrzymało kolejne wsparcie pozwalające zwiększyć zakres prowadzonych działań renowacyjnych. W ramach projektu pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap” otrzymane środki pozwoliły na przeprowadzeni prac w we wnętrzach blokhauzu, kaponiery czołowej i części koszar szyjowych.

Oba realizowane projekty zostaną zakończone w 2023 r.

Wystawy

Dowiedz się co u Nas! Sprawdź najnowsze wydarzenia.

Stałe

Aktualna, Wystawa stała
„Ja szukam życia i umrę cicho…” – życie i twórczość Stefa...
Wystawa, otwarta w marcu 2011 r., jest poświęcona jednej z ofiar tzw. Intelligenzaktion – operacji „politycznego oczyszczania terenu”, która była wymierzona przeciw kręgom polskiej inteligencji.
Aktualna, Wystawa stała
„Twierdza fortowa Poznań” - wystawa fotografii Przemysław...
Wystawę, otwartą w czerwcu 2015 r., tworzą zdjęcia XIX-wiecznych poznańskich fortów i schronów. Autorem fotografii jest Przemysław Jurkiewicz, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, zn...
Aktualna, Wystawa stała
Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy –...
Wystawa została otwarta w kwietniu 2008 r. i jest hołdem złożonym Wielkopolanom, którzy z Fortu VII zostali wywiezieni do niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, gdzie zostali zamordowani lu...

Czasowe

23.11

2023

Wystawa czasowa
"Sportowcy dla Niepodległej, KATYŃ" nowa wystawa czasowa ...
Ekspozycję można oglądać do 1 grudnia. Przedstawia ona historię i dorobek kilkunastu osób, w tym pierwszych polskich olimpijczyków, a także pionierów, którzy jeszcze przed odzyskaniem niepodległośc...

2018

Archiwum, Wystawa czasowa
Wystawa czasowa: Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomni...
Nikt nie miał pamiętać o tym co wydarzyło się w KL Gusen. Największą zbrodnię Niemców na terytorium Austrii po wojnie próbowano zatrzeć. W Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII otwarto wystawę...

Aktualności

Dowiedz się co u Nas! Sprawdź najnowsze wydarzenia.

27.11
2023
Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII z przewodnikiem w grudniu
Zaprezentujemy państwu cały tz. lewy majdan. Zwracamy uwagę na to, że liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o telefoniczną rezerwację. Wstęp do muzeum jest p...
24.11
2023
Aktualności, Wystawa
"Sportowcy dla Niepodległej. KATYŃ" to nowa wystawa czasowa, którą można zobaczyć w Muzeum Martyr...
Zapraszamy na nową wystawę czasową, na której zaprezentowano sylwetki wybitnych sportowców, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Wśród prezentowanych postaci znajdzie...
06.10
2023
Aktualności
84. rocznica utworzenia KL Posen
10 października 2023 o godzinie 17:00 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VII (ul. Polska) odbędzie się Apel Pamięci w trakcie, którego upamiętnimy ofiary KL Pose...
03.10
2023
Aktualności
Wizyta Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz koordynator rządu federalnego Niemiec ds. niemiec...
Dzisiaj w Forcie VII gościł Minister do Spraw Unii Europejskiej oraz koordynatora rządu federalnego Niemiec ds. niemiecko-polskiej współpracy Pan Dietmar Nietan na zap...
07.09
2023
Aktualności, Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII z przewodnikiem [październik i listopad]
Zapraszamy w każdą sobotę września i października na specjalne oprowadzania. O godz. 11:00 przewodnik przedstawi historię KL Posen oprowadzanie jest wliczone w cenę bi...
04.09
2023
Aktualności, Komunikaty
Remont parkingu przy Forcie VII
do 12 września potrwa remont parkingu dla samochodów osobowych przy Forcie VII (ul. Polska). Na czas remontu istnieje możliwość zaparkowania na miejscu dla autokarów -...
28.07
2023
Aktualności, Edukacja, Wydarzenie
ISKRY NIEPODLEGŁEJ w Wielkopolsce
ISKRY NIEPODLEGŁEJ w Poznaniu! Prezentacja widowiska odbędzie się 18-20 sierpnia na parkingu przed Muzeum Martyrologii Wielkopolan (Fort VII). W czasie prezentacji wst...
24.07
2023
Aktualności
BILETY ZA 1 ZŁ DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII!
Od 1 sierpnia 2023 do 31 października 2023 specjalna promocja na bilety wstępu do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu! Każda osoba, która od 1 sierpn...
23.05
2023
Aktualności, Wydarzenie, Zwiedzanie z przewodnikiem
Czerwcowe zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII
Zapraszamy na zwiedzania Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII 10 i 24 czerwca. Zaprezentujemy państwu cały tz. lewy majdan.  Zwracamy uwagę na to, że liczba miej...
22.05
2023
Aktualności
Nagrody "Izabella 2022" rozdane!
W tym roku Gala Konkursu Izabella 2022 odbyła się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zostało nagrodzone w kategoriach: Muzeu...
26.04
2023
Aktualności
Wielkopolski Fundusz Rozwoju wsparł projekt renowacji Fortu VII
Realizowany przez muzeum projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego -etap II” uzyskał wsparcie w formie pożyczki z Wie...
05.04
2023
Aktualności, Wydarzenie
Zainaugurowaliśmy Miesiąc Pamięci Narodowej w Forcie VII
5 kwietnia w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII odbyła się inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej, której organizatorem jest Gabinet Przewodniczącego Rady Mias...
05.04
2023
Wydarzenie, Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII w kwietniu i maju
Zapraszamy na zwiedzania Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII w kwietniu oraz w maju. Zaprezentujemy państwu cały tz. lewy majdan. W czerwcu zaprosimy Państwa do...
03.04
2023
Aktualności
Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej w Forcie VII już w najbliższą środę (5 kwietnia)
Inauguracja Miesiąca Pamięci odbędzie się w środę (5 kwietnia) o godz. 12:00. Kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej. W Poznaniu rozpocznie się on uroczystościami w For...
23.03
2023
-
Zakończenie i podsumowanie projektu: „Renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania dziedzictwa ...
23 marca w Muzeum Martyrologii Wielkopolan odbyła się konferencja z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Podsumowaliśmy zakończony drugi etap...
17.01
2023
Aktualności, Wydarzenie
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023
Zapraszamy 18 stycznia na Ekumeniczną Modlitwę Pamięci w Forcie VII w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
04.01
2023
Aktualności, Komunikaty
6 stycznia 2023 w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
6 stycznie w Święto Trzech Króli zapraszamy Państwa do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. Pozostałe oddziały Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz admini...
29.12
2022
Aktualności
Modernizacja wystawy stałej w Forcie VII
Dobiegły końca prace w ramach projektu realizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII, który obejmują m.in. zmian...
20.12
2022
Aktualności
"Wigilia w Forcie VII" - historyczna relacja Wacława Poterka
W czasie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz radości ze zbliżającego się Narodowego Dania Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, zapraszamy Państwa do lektury...
27.11
2022
Projekt
Zmiana ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII kończy realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Prom...
10.10
2022
Aktualności, Wydarzenie
83 rocznica utworzenia KL Posen
10 października 2022 roku w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar i więźniów KL Posen w 83 rocznicę utworzenia przez Niemców ...
26.09
2022
Edukacja
Senioralny październik w WMN
Nadejście kalendarzowej  jesieni zwiastuje zbliżające się święto wszystkich Seniorów. Przed nami Senioralni. Poznań 2022  oraz Weekend Seniora z Kulturą! Zapraszamy do...
23.09
2022
Aktualności, Projekt
Ekspozycje stałe i aranżacja przestrzeni dla ścieżki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopo...
W ramach programu Wspieranie działań muzealnych Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinansowanie na potrzeby wykonania nowych ekspozycji i aranżacji przest...
13.09
2022
Aktualności, Edukacja, Wydarzenie
Forum Edukacyjne w ramach IV Wielkopolskiego Forum Pamięci Narodowej
03.08
2022
Aktualności, Wydarzenie
DNI TWIERDZY W MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII
W trakcie DNI TWIERDZY POZNAŃ zapraszamy Państwa na cztery szczególne oprowadzania w trakcie których zaprezentujemy efekt prac wykonanych w ramach projektu „Renowacja ...
20.07
2022
Aktualności
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinansowanie od MKiDN na modernizację wystawy sta...
W ramach programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinansowanie na potrzeby prac modernizacyjnych wysta...
12.07
2022
Aktualności, Komunikaty
Zmiana godzin otwarcie Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Szanowni Państwo, z powodów technicznych od dzisiaj 12. lipca do niedzieli 17. lipca Muzeum Martyrologii Wielkopolan będzie czynne od 10:00-14:00. Za utrudnienia przep...
07.07
2022
Aktualności
Wizyta Minister Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgii, Katrin Lange w Muzeum Martyrol...
Minister Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgii, Katrin Lange zwiedziła dziś Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII i upamiętniła ofiary II Wojny Świato...
30.06
2022
Aktualności
Spacer Fotograficzny w Forcie VII
Razem z Miastem Poznań zapraszamy do udziału w spacerze fotograficznym.
30.06
2022
Aktualności, Projekt
Strona internetowa projektu – Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzict...
W 2023 roku zakończymy działania w ramach projektu: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” dzięki funduszom z Unii Europej...
21.06
2022
Aktualności
Podsumowanie etapu I projektu: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzi...
21 czerwca w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Zast...
27.04
2022
Aktualności
Zabytkowym Ogórkiem do Muzeum!
Już od soboty 30 kwietnia będzie można skorzystać z oferty linii turystycznych, którą przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Podobnie jak w latach ubieg...
06.04
2022
Aktualności
Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej w Forcie VII
Od dwudziestu lat mamy tradycję, że w kwietniu Rada Miasta Poznania oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan w sposób uroczysty inauguruje Miesiąc Pamięci Narodowej — Przy...
04.04
2022
Aktualności, Wydarzenie
Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej zaproszenie na uroczystości 6 kwietnia
Tegoroczne uroczystości inaugurujące Miesiąc Pamięci Narodowej odbędą się w środę, 6 kwietnia o godz. 12:00. Kwiaty zostaną złożone w Forcie VII. Tym razem centralnymi...
09.03
2022
Aktualności
MKiDN wspiera działania muzealne w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Przekazujemy kolejne bardzo dobre informacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz wniosek złożony w ramach Programu “Wsparcie działań muzealnych” pt. ...
22.02
2022
Aktualności
Mamy nowy parking przed Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII!
Ukończone zostały wszystkie prace – w tym montaż nowego oświetlenia na parkingu dla zwiedzających, przeznaczonym dla samochodów osobowych przed Fortem VII.
11.01
2022
Aktualności
Ferie zimowe 2022 z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości serdecznie zaprasza do spędzenia ferii zimowych w swoich oddziałach, historycznych poszukiwań, przygód i zabaw. Przygotowaliśmy sze...
25.11
2021
Aktualności
TRWAJĄ PRACE NA PLANOWANYM PARKINGU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN-FORT VII
Rozległy i zdewastowany do tej pory teren przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII zmienia się nie do poznania! Po uporządkowaniu i usunięciu zalegaj...
22.11
2021
Aktualności
Wyróżnienie dla Fortu VII w konkursie: Zabytek Zadbany 2021
Narodowy Instytut Dziedzictwa WYRÓŻNIŁ renowację Fortu VII COLOMB w Konkursie Zabytek Zadbany 2021 w kategorii Utrwalenie i rewaloryzacja substancji zabytkowej.
10.11
2021
Aktualności
11. listopada Narodowe Święto Niepodległości w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jest czynne nie tylko 11. listopada ale przez cały długi weekend. Zapraszamy od 10:00 – 16:00...
25.10
2021
Aktualności
“Zapal Znicz Pamięci” finał akcji medialno-edukacyjnej w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Instytut Pamięci Narodowej po raz XIII zrealizował akcję medialno-edukacyjną „Zapal Znicz Pamięci”. Dzięki niej ofiary zbrodni dokonanych przez Niemców w ramach operac...
18.10
2021
Aktualności
“Jesienne Przechadzki. Przedpołudnie seniora” wrzesień-październik 2021
Na przełomie września i października przygotowaliśmy cykl wydarzeń dedykowanych seniorom. Propozycja edukacyjna, miała na celu zaproszenie seniorów do zwiedzania Muzeu...
13.10
2021
Aktualności
“Zapal Znicz Pamięci” po raz XIII
24 października o g. 12:00 Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w akcji medialno-edukacyjnej „Zapal Znicz Pamięci”. Wielkopolskie ofiary upamiętnimy poprzez ...
10.10
2021
Aktualności
82. rocznica utworzenia KL Posen. W Forcie VII powstanie młodzieżowe Centrum Dialogu i Pojednania.
10 października 2021 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VII (ul. Polska) oddano hołd ofiarom KL Posen – pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na ziemia...
08.10
2021
Aktualności
82. rocznica utworzenia KL Posen w Forcie VII
10 października 2021 o godzinie 12:00 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VII (ul. Polska) odbędzie się uroczystość upamiętnienia ofiar KL Posen – pierwszego niem...
22.09
2021
Aktualności, Konkurs
KONKURS #100SekundWMuzeum
Wspólnie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym. Wystarczy zwykły smartfon, wystarczy odwiedzić mu...
21.09
2021
Aktualności
Wizyta w Forcie VII deputowanych do landtagu Saksonii-Anhalt
20 września Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII gościło delegację. Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości odwiedziła grupa deputowanych CDU do parlamentu...
18.08
2021
Aktualności
Zapraszamy na IX Dni Twierdzy Poznań!
W ostatni sierpniowy weekend (28-29 sierpnia) w Poznaniu odbędą się IX Dni Twierdzy. To święto miłośników fortyfikacji, podczas którego można obejrzeć forty, schrony i...
16.08
2021
Aktualności, Komunikaty
17-18.08 – Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII – utrudnienia w zwiedzaniu!
Drodzy Goście! Od 17 do 18 sierpnia w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII mogą pojawić się drobne utrudnienia w zwiedzaniu ekspozycji. Muzeum pozostaje jednak ...
06.08
2021
Aktualności
Kup bilet przez internet
02.07
2021
Aktualności
Posiedzenie Komisji Kultury w Forcie VII
W czwartek, 1 lipca w Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Nauki. Członkowie Komisji wraz z Przewodniczącym – p. Grzegorze...
22.06
2021
Aktualności, Komunikaty
Uwaga! Komunikat
Drodzy Goście! Dzisiejsza nawałnica dała nam się niestety we znaki. W dniu jutrzejszym (23.06), z przyczyn technicznych nieczynne więc będą dla zwiedzających: Muzeum A...
14.06
2021
Aktualności
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
81 lat temu, 14 czerwca 1940 roku z niemieckiego więzienia w Tarnowie wyruszył do tworzącego się obozu koncentracyjnego w Auschwitz kolejowy transport pierwszych 753 p...
11.06
2021
Aktualności, Spotkania
Wizyta amerykańskich oficerów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 do Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII ponownie zawitali amerykańscy żołnierze.
16.05
2021
Aktualności
Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII na trasie nowej linii turystycznej!
15 maja rozpoczął się sezon turystyczny. Na poznańskie ulice powróciły historyczne tramwaje i autobusy. Do końca sierpnia zabytkowe pojazdy będą zabierać turystów w na...
30.12
2020
Aktualności
Teren przed Fortem VII uporządkowany
Właśnie ukończyliśmy projekt pn: „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu  – etap I”
08.12
2020
Aktualności
Teren przed Fortem VII zmienia się dla Was
Teren przed Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII nabiera kształtów, które przysługują standardom miejsc pamięci.
03.11
2020
Aktualności
Fort VII w Poznańskim Budżecie Obywatelskim – trwa głosowanie!
Mamy szanse na realizację kolejnego etapu w kompleksowej renowacji Fortu VII! Dzięki pomocy profesora Zbigniewa Pilarczyka – miłośnika poznańskich fortyfikacji i autor...
09.10
2020
Aktualności
Wizyta Ambasadora Niemiec w Forcie VII – dla prawdy, pamięci i pojednania
9 października 2020 Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII odwiedził Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Arndt Freytag von Loringhoven.
08.10
2020
Aktualności, Komunikaty
W piątek i sobotę zmiany w zwiedzaniu oddziałów WMN
Informujemy, że w piątek 9 października Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII będzie otwarte dla zwiedzających dopiero od 11.30.
27.08
2020
Aktualności
„Twierdza i miasto” – polecamy poznańskie zeszyty fortyfikacyjne
Poznańskie forty – pełne tajemnic, owiane legendami i nieustanie odkrywane na nowo. To właśnie tym budowlom i ich znaczeniu dla miasta został poświęcony pierwszy tom s...
22.07
2020
Aktualności
Kolejne miliony na Fort VII – trasa fortyfikacyjna coraz bliżej
Kolejne miliony na renowację Fortu VII. Wyłoniono wykonawcę, który w ramach realizowanego od ub. roku projektu WRPO przywróci pierwotny wygląd fos wokół Fortu VII. Dz...
08.07
2020
Aktualności
Zobacz jak się zmienia Fort VII! Wkrótce nowa ścieżka turystyczna o fortyfikacjach
W Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII cały czas trwają roboty budowlane w ramach projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa...
13.06
2020
Aktualności
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
W Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII odbyły się dziś, 14 czerwca 2020 roku uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncen...
19.05
2020
Aktualności
Pożegnanie Henryka Walendowskiego
Dziś na poznańskim cmentarzu junikowskim pożegnaliśmy Henryka Walendowskiego. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w działania służące podtrzymywaniu historycznej p...
15.05
2020
Aktualności, Komunikaty
OTWARTE! Wszystkie oddziały WMN!
Po przerwie związanej z epidemią COVID-19 otworzyliśmy już wszystkie oddziały Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości! Chociaż z pewnymi ograniczeniami to jednak bardzo ...
03.04
2020
Aktualności
Miesiąc Pamięci Narodowej pamiętamy!
W Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII dziś miała odbyć się inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej. Ze względu na epidemię została odwołana.
23.03
2020
Aktualności, Komunikaty
Odwołane uroczystości w FORCIE VII
W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa oraz koniecznymi ograniczeniami w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, podjętymi przez Radę Ministrów, odwołane...
27.02
2020
Aktualności
Konsultacje społeczne ws. założeń projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachow...
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w partnerstwie z trzema instytucjami norweskimi prowadzi działania zmierzające do pozyskania funduszy na renowację i rewitalizację ...
15.01
2020
Aktualności
Modlitwa Pamięci w Forcie VII
Modlitwa Pamięci odbyła się w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w piątek, 17 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
13.11
2019
Aktualności
11 listopada – w Forcie VII hołd od amerykańskich żołnierzy
W piękny sposób postanowiła uczcić Dzień Niepodległości Polski grupa amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Powidzu. Przybyli do Fortu VII w Poznaniu, by złożyć hołd...
23.10
2019
Aktualności
27 października Zapal Znicz Pamięci
W najbliższą niedzielę, 27 października po raz 11 odbędzie się akcja “Zapal Znicz Pamięci”. Od początku jej celem jest oddanie hołdu pomordowanym przez Niemców w masow...
07.10
2019
Aktualności
NOC I MGŁA – artystyczny hołd dla ofiar KL Posen
To był niezwykły spektakl… Noc i mgła w scenerii Fortu VII odegrano w sobotę 12 października o godz. 18:30 .To był element obchodów upamiętniających 80. rocznicę utw...
07.10
2019
Aktualności
Hołd dla ofiar KL Posen – 12 października w Forcie VII
Już miesiąc po najeździe na Polskę, 10 października 1939 roku w Forcie VII w Poznaniu, uruchomiono obóz, który sami Niemcy nazywali Lager der Blutrache – „obóz krwawej...
26.09
2019
Aktualności
60+ Kultura w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
W najbliższy weekend od piątku 27 do niedzieli 29 września WMN dołącza do akcji „kultura 60+”. W tych dniach seniorzy mogą zwiedzać wszystkie nasze oddziały z biletem...
31.08
2019
Aktualności, Komunikaty
Nowe ceny biletów wstępu do WMN
22.08
2019
Aktualności
VII Dni Twierdzy Poznań czyli święto miłośników fortyfikacji
Już w najbliższą sobotę i niedzielę (24-25 sierpnia 2019) w Poznaniu odbędą się VII Dni Twierdzy. Wszystkich, których pasjonują stare fortyfikacje, historia wojskowośc...
03.06
2019
Aktualności
Zaczyna się renowacja Fortu VII
03 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą  pierwszej części robót budowlanych w ramach projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowan...
30.05
2019
Aktualności
Poznańskie Dni Rodziny czyli Dzień Dziecka w WMN
Na zakończenie Poznańskich Dni Rodziny proponujemy skorzystać z okazji i w sobotę, 1 czerwca wybrać się na zwiedzanie oddziałów WMN.
18.04
2019
Aktualności
Droga Krzyżowa w Forcie VII
O godzinie 4.00 rano w Wielki Piątek rozpocznie się Droga Krzyżowa, która poprowadzi do Fortu VII. Procesja organizowana przez parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w...
15.04
2019
Aktualności, Konkurs
Wojenne losy rodzin – finał konkursu
Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej – pod tym tytułem w sobotę 13 kwietnia w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII odbyła się gala laureatów ogólnopols...
03.04
2019
Aktualności
Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej w Forcie VII
5 kwietnia w Forcie VII odbyła się inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej. Uroczystość, upamiętniającą ofiary niemieckiej okupacji co roku organizuje Rada Miasta Pozna...
18.02
2019
Aktualności
Hołd dla naczelnika “Szarych Szeregów”
Podniosła i wzruszająca uroczystość odbyła się 16 lutego w Muzeum Martyrologii i Wielkopolan – Fort VII. Setki harcerzy pojawiło się na Apelu Pamięci z okazji zbliżaj...
16.01
2019
Aktualności
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Forcie VII
18 stycznia (piątek) o godz. 12.00 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII odbędzie się Modlitwa Pamięci w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którą ...
04.01
2019
Aktualności, Wystawy
Oczami Leona Prauzińskiego – wystawa
Muzeum-Martyrologii Wielkopolan – Fort VII zaprasza na wernisaż wystawy Oczami Leona Prauzińskiego, złożonej z prac malarstwa monochromatycznego autorstwa Danuty Krüger.
26.10
2018
Aktualności
Niepodległe rzemiosło. Mistrz Józef Przesławski – nowa wystawa czasowa w Forcie VII
Od 20 października do 9 grudnia 2018 r. w Forcie VII można oglądać wystawę czasową “Niepodległe rzemiosło. Mistrz Józef Przesławski”. Wystawa poświęcona jest więźniow...
25.09
2018
Aktualności, Wydarzenie
Oprowadzanie dla seniorów – harmonogram
Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy, włączając się w ogólnopolski program “60 + kultura”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecz...
12.07
2018
Aktualności, Wystawy
Nowa wystawa Muzeum Martyrologii Wielkopolan
W Muzeum Martyrologii Wielkopolan prezentujemy nową wystawę czasową „Dzielne kobiety z Neubrandenburga”. Ekspozycja przedstawia warunki pobytu i pracy Polek wywieziony...
06.04
2018
Aktualności, Wydarzenie
Uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiej okupacji
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. kombatanci, przedstawiciele władz, uczelni wyższych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Poznania.
26.03
2018
Aktualności, Spotkania
Droga Krzyżowa w Forcie VII
30 marca, w Wielki Piątek, o godzinie 4.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa, która poprowadzi do Fortu VII.
22.02
2018
Aktualności, Spotkania
Uroczystość z okazji 78 rocznicy śmierci błogosławionego
Dom Misyjny OO. Werbistów w Chludowie oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII zapraszają mieszkańców Poznania i okolic do udziału w uroczystości religijno-patr...
22.02
2018
Aktualności, Wydarzenie
Hołd dla naczelnika
Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego pamięta o 74 rocznicy śmierci pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów, harcmistrza Floriana Marciniaka – więźnia For...
12.02
2018
Aktualności, Wystawy
Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie
Nikt nie miał pamiętać o tym co wydarzyło się w KL Gusen. Największą zbrodnię Niemców na terytorium Austrii po wojnie próbowano zatrzeć. W Muzeum Martyrologii Wielkopo...
16.01
2018
Aktualności, Wydarzenie
Ekumeniczna modlitwa w Forcie VII
Poznańska Grupa Ekumeniczna pragnie, by w 2018 r. inauguracją Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan była modlitwa odmówiona w Forcie VII, miejscu, w którym Niemcy utw...
08.01
2018
Aktualności
Miejmy ich w pamięci
6 stycznia 1940 r. w Forcie VII zostali zamordowani wybitni przedstawiciele wielkopolskiej nauki i kultury
20.11
2017
Aktualności
Amerykanie w Forcie VII
Grupa kongresmenów Stanów Zjednoczonych odwiedziła w niedzielę Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII. To już trzecia amerykańska wizyta tej rangi w tym roku.
09.11
2017
Aktualności
Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim
7 listopada odbyła się kolejna „Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim”, tym razem w Forcie VII. Już po raz trzeci wojewoda Zbigniew Hoffmann spotkał się z licealist...
27.10
2017
Aktualności
Apel Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych
Stowarzyszenie bardzo aktywnie współpracuje z Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, pomagając realizować mu swoją misję. Wspólnie staramy się pielęgnować pamięć ...

Wizyta

Odwiedź Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Odwiedź Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Muzeum Martyrologii Wielkopolan znajduje się przy Alei Polskiej. Muzeum mieści się na terenie dawnego Fortu VII.

Czym dojechać?

Muzeum Armii Poznań usytuowane jest w Parku Cytadela w korytarzu kazamatowym, zwanym obecnie „Małą Śluzą”.

Darmowy parking znajduję się w pobliżu parku,
wjazd od ul. Garbary

Wokół całego parku znajdują się również
parkingi płatne.

Muzeum Martyrologii Wielkopolan znajduje się przy Alei Polskiej. Muzeum mieści się na terenie dawnego Fortu VII.

Czym dojechać?

Muzeum Armii Poznań usytuowane jest w Parku Cytadela w korytarzu kazamatowym, zwanym obecnie „Małą Śluzą”.

Darmowy parking znajduję się w pobliżu parku, <