Zespół

Muzeum

Zespół

Muzeum

Kadra Muzeum

Kadra Muzeum

Kadra

Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Przemysław Terlecki

sekretariat@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych

Anna Sochacka

a.sochacka@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 669 333 737

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych

Beata Mitmańska

b.mitmanska@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 661 333 166

Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i rozwoju

Stefan Ogorzałek

s.ogorzalek@wmn.poznan.pl

+48 (61) 851 72 89 | 887 640 333

Główny Inwentaryzator

Zofia Fidelus

z.fidelus@wmn.poznan.pl

+48 (61) 853 89 45 | 885 399 333

Główna Księgowa

Agnieszka Wiśniewska

a.wisniewska@wmn.poznan.pl

+48 (61) 8517 288 | 697 660 700