Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Kadra Muzeum

Zespół

Muzeum

Kadra Muzeum

Kadra Muzeum

Kadra

Muzeum Niepodległości w Poznaniu
p.o Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Przemysław Terlecki
sekretariat@wmn.poznan.pl
+48 (61) 851 72 89
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Anna Sochacka
a.sochacka@wmn.poznan.pl
+48 (61) 851 72 89 | 669 333 737
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych
Beata Mitmańska
b.mitmanska@wmn.poznan.pl
+48 (61) 851 72 89 | 661 333 166
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i rozwoju
Stefan Ogorzałek
s.ogorzalek@wmn.poznan.pl
+48 (61) 851 72 89 | 887 640 333
Główny Inwentaryzator
Marcin Wągrodny
m.wagrodny@wmn.poznan.pl
+48 (61) 853 89 45
Główna Księgowa
Agnieszka Wiśniewska
a.wisniewska@wmn.poznan.pl
+48 (61) 8517 288 | 697 660 700
Logo UE