Kontakt

Dyrektor
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Przemysław Terlecki
sekretariat@wmn.poznan.pl

tel. +48 (61) 851 72 89 (Woźna 12)

Beata Mitmańska – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych
tel. 661 333 166
b.mitmanska@wmn.poznan.pl

Anna Sochacka – Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
tel. 61 851 72 89/ 669 333 737
a.sochacka@wmn.poznan.pl

Agnieszka Wiśniewska – Główna Księgowa
tel. (61) 8517 288/ 697 660 700
a.wisniewska@wmn.poznan.pl

Karolina Brzezicka – Specjalista ds. komunikacji i promocji
tel. 885 444 881
k.brzezicka@wmn.poznan.pl

Dominika Bazaniak – Koodynator ds. edukacji
tel. 691 266 779
d.bazaniak@wmn.poznan.pl

Halina Kostrzewska – Główny specjalista ds. osobowych i organizacyjnych
tel. 61 415 65 64
h.kostrzewska@wmn.poznan.pl

Marta Jankowska – Donder – Specjalista ds. płac

tel. 885 669 333

m.jankowska-donder@wmn.poznan.pl

Ewa Mielcarek – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 61 415 65 64/ 885 888 155

e.mielcarek@wmn.poznan.pl

Zespół ds. Gromadzenia Zbiorów i Zasobów Bibliotecznych

Zofia Fidelus –  Główny Inwentaryzator
tel. 61 853 89 45/ 885 399 333

z.fidelus@wmn.poznan.pl

dr hab. Olaf Bergmann – Specjalista ds. Upowszechniania Zbiorów i Badań Naukowych

tel. 61 853 89 45

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

adres korespondencyjny

ul. Woźna 12
61-777 Poznań
tel. +48 (61) 851 72 89

administracja@wmn.poznan.pl

numer konta bankowego:

PKO BP SA I oddział w Poznaniu

98 1020 4027 0000 1702 0049 2538


 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 | Odwach
kierownik –kustosz Marcin Wiśniewski
Stary Rynek 3, Odwach
61-772 Poznań
tel./fax +48 (61) 8531 993
odwach@wmn.poznan.pl 

Muzeum Armii „Poznań”
kierownik – kustosz Jarosław Bączyk
Al. Armii Poznań, Park Cytadela-Mała Śluza
61-663 Poznań
tel./fax +48 663 866 414
bzura@wmn.poznan.pl

Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII
kierownik – Grzegorz Kucharczyk
Al. Polska
60-591 Poznań
tel./fax +48 (61) 8483 138
mmw@wmn.poznan.pl

Muzeum Uzbrojenia
kierownik – kustosz Krzysztof Jankowiak
Al. Armii Poznań, Park Cytadela
61-663 Poznań
tel. +48 (61) 8204 503 lub 885 444 557
cytadela@wmn.poznan.pl

 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
kierownik – kustosz Kinga Przyborowska
ul. Św. Marcin 80/82 (Zamek)
61-809 Poznań
tel./fax +48 (61) 8529 464
czerwiec@wmn.poznan.pl

Schron Przeciwatomowy  dla Władz Miasta Poznania/Galeria Plakatu z okresu Socjalizmu
kierownik – kustosz Kinga Przyborowska
ul. Słupska 62
60-458 Poznań
tel. +48 (61) 8529 464
slupska@wmn.poznan.pl

Administrator strony internetowej
kontakt@wmn.poznan.pl

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Samorządowa Instytucja Kultury miasta