Rada Muzeum

Obecna Rada Muzeum została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 maja 2016 roku w następującym składzie :

 

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – przewodniczący

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik – zastępca przewodniczącego

Justyna Makowska

Jan Mazurczak

Andrzej Rataj

dr hab. Rafał Reczek

Artur Paweł Zawadka

dr Anna Ziółkowska

 

Kadencja Rady trwa 4 lata.