Rada Muzeum

Rada

Muzeum

Rada Muzeum

Rada

Muzeum

Rada Muzeum

Rada

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk

Przewodniczący Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Zastępca przewodniczącego Wielkoposkiego Muzeum Niepodległości

Justyna Makowska

Henryk Krystek

Andrzej Rataj

dr. hab. Rafał Reczek

Tomasz Łęcki

dr Anna Ziółkowska