Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: usługi serwisowe i konserwacyjne systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Przetargi
Zaproszenie do złoże...
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: usługi serwisowe i konserwacyjne systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
15 kwietnia 2024

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: usługi serwisowe i konserwacyjne systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty
Format: PDF,
2 MB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Format: WORD,
186 KB
Załącznik nr 2 formularz cenowy
Format: EXEL,
15 KB
Załącznik nr 3 wykaz usług
Format: WORD,
183 KB
Załącznik nr 4 oświadczene wykonawcy
Format: WORD,
181 KB
Załącznik nr 5 wzór umowy
Format: PDF,
252 KB
Informacja z otwarcia ofert
Format: pdf,
410 kb
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Format: PDF,
490 KB
Logo UE