Zaproszenie do złożenia oferty – ZO/WMN/13/2022 – Opieka serwisowa sprzętu informatycznego wszystkich oddziałów Muzeum

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – ZO/WMN/13/2022 – Opieka serwisowa sprzętu informatycznego wszystkich oddziałów Muzeum

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia oferty – ZO/WMN/13/2022 – Opieka serwisowa sprzętu informatycznego wszystkich oddziałów Muzeum

9 grudnia 2022

Przetarg

Zaproszenie do złożenia oferty – ZO/WMN/13/2022 – Opieka serwisowa sprzętu informatycznego wszystkich oddziałów Muzeum

Materiały do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Format

pdf

,

411kb
Zaproszenie do złożenia oferty

Format

PDF

,

4MB
Formularz oferty

Format

WORD

,

31kb
Załącznik nr 2 wykaz usług

Format

WORD

,

26kb
Załącznik nr 3 wykaz osób

Format

WORD

,

25kb
Załącznik nr 4 oświadczenie

Format

WORD

,

20kb
Załącznik nr 5 projekt umowy

Format

PDF

,

195kb
Zbiorcze zestawienie sprzętu

Format

PDF

,

155kb
Informacja o wyborze oferty

Format

PDF

,

418KB