Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56

Konkursy

dla małych i dużych

Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56

Konkursy

dla małych i dużych

Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56

Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56

Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 11:00 rozpocznie się „Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu ‘56”. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Ideą Testu jest propagowanie wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o historii Wielkopolski (ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, osób i miejsc pamięci związanych z Poznańskim Czerwcem ’56). W Teście będzie mogło wziąć udział od pięciu do dziesięciu grup. Każdą grupę stanowi trzyosobowy zespół uczniów, przy czym jedna szkoła ponadgimnazjalna może wystawić maksymalnie jedną grupę. Jeśli do Testu nie zgłosi się minimum pięć szkół, wydarzenie nie odbędzie się. Test będzie mieć charakter konkursu, dzięki czemu trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z czterema etapami:

– Wiedza ogólna o historii Wielkopolski w okresie 1945-1956
– Przyczyny i przebieg Poznańskiego Czerwca ‘56
– Osoby związane z Poznańskim Czerwcem ‘56
– Miejsca pamięci związane z Poznańskim Czerwcem ‘56

Każdy etap, to zbiór zamkniętych zadań, spośród których poprawna będzie zawsze tylko jedna odpowiedź. Uczniowie będą mieć kilka minut na wskazanie poprawnych odpowiedzi.
Komisja konkursowa składająca się z trzech osób będzie czuwać nad przebiegiem konkursu.
Będzie też sprawdzać odpowiedzi grup po zakończeniu poszczególnych etapów Testu.

W związku z tym, że w Teście może wziąć udział maksymalnie dziesięć grup z dziesięciu różnych szkół, o ich przyjęciu zadecyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Placówki te otrzymają od nas informację zwrotną wraz z materiałami, dzięki którym uczniowie będą mogli przygotować się do Testu.

Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału maksymalnie do 15 maja 2019 roku, do godziny
17:00. Po tym terminie kolejne zgłoszenia nie będą brane przez nas pod uwagę. Zgłoszenia można kierować do nas drogą mailową na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl lub telefonicznie:
+48 61 852 94 64. Zgłoszone szkoły będą musiały zaakceptować regulamin konkursu,
który będzie udostępniony na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: www.wmn.poznan.pl. Regulamin będziemy przesyłać również zapisanym do Testu szkołom drogą mailową.

Proponowane konkursy

Konkurs

/

Aktualny

Konkurs
Aktualny

Do naszych muzealnych zbiorów dołączyły dwa wyjątkowe okazy! Pomóżcie nam je nazwać!

Konkurs

/

Rozstrzygnięty

Konkurs
Rozstrzygnięty

Kolejny raz uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego będą mieli okazję, aby wykazać się wiedzą na temat historii Poznańskiego Czerwca ’56.