Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku. Nowoczesny budynek stanie w historycznym miejscu – na wzgórzu św. Wojciecha.

Ekspozycja, którą możemy oglądać w Muzeum Powstania Wielkopolskiego upamiętnia największy zwycięski zryw w historii Polski. W budynku Odwachu na Starym Rynku, z powodu braku miejsca, nie można pomieścić, a tym bardziej zaprezentować wszystkich pamiątek historycznych. Dlatego władze miasta Poznania podjęły decyzję o budowie nowej siedziby muzeum.

– Powstanie Wielkopolskie to wydarzenie, które zasługuje na godne upamiętnienie. Chcemy, by muzeum było placówką o randzie ogólnopolskiej, na miarę XXI wieku – nowoczesną, z atrakcyjną ofertą historyczną i bogatym programem edukacyjnym – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego stanie na Wzgórzu św. Wojciecha – na miejskiej działce o powierzchni 1 ha, w sąsiedztwie ulic Księcia Józefa i Północnej. Budynek, który tam stanie, będzie zajmował 10 tys. m.kw. Konkurs, ogłoszony 10 grudnia, obejmuje koncepcję architektoniczno-urbanistyczną nowej siedziby muzeum oraz zagospodarowanie parku, znajdującego się w sąsiedztwie.

Organizatorom konkursu zależy, aby wizja tego miejsca uwzględniała nie tylko jego walory wizualne i funkcjonalno-użytkowe, ale też aspekt historyczny. W sąsiedztwie przyszłego muzeum znajduje się bowiem także kościół Św. Wojciecha z kryptą zasłużonych Wielkopolan, kościół i klasztor Karmelitów Bosych, cmentarz zasłużonych Wielkopolan, pomnik Armii Poznań, a niedaleko także Cytadela.

– W Europie, w tym w Polsce rośnie popularność muzeów. Muzea historyczne wybierając formę narracyjną stały się miejscami licznie odwiedzanymi przez mieszkańców i turystów wyjaśnia dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Tomasz Łęcki. Powstanie wielkopolskie jest fenomenalnym tematem na bardzo dobre muzeum. Zapewniam, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego zachwyci nie tylko Wielkopolan.

Konkurs jest dwuetapowy. Wnioski, wraz z portfolio, mogą składać wszyscy zainteresowani projektanci i architekci. Osoby, spełniające warunki konkursu, zostaną zaproszone do pierwszego etapu, w ramach którego przedstawią wizję i koncepcję przyszłego budynku muzeum. Do drugiego etapu zakwalifikują się kandydaci z największą liczbą punktów. Łączny planowany koszt realizacji pracy konkursowej nie powinien przekroczyć kwoty 105 mln zł.

Zgłoszenie będą przyjmowane do 22 stycznia (do godz. 15). Wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami można przesyłać na adres e-mail: konkurs@wmn.poznan.pl. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – http://www.wmn.poznan.pl/konkurs-mpw-poznan/  !

Prace oceniać będą architekci, nie tylko z Poznania, ale też innych rejonów Polski i zagranicy. W składzie Sądu Konkursowego zasiądzie też dyrekcja muzeum, miejscy urzędnicy i konserwator zabytków. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 70 tys. zł, drugiego – 35 tys. zł, a trzeciego – 25 tys. zł. Dodatkowo zwycięzca będzie mógł uczestniczyć w opracowaniu dokumentacji, na podstawie której ogłoszony zostanie konkurs na projekt nowej siedziby.

Zwycięska praca będzie też stanowić podstawę dla konkursu na projekt ekspozycji stałej Muzeum. Wystawa tam prezentowana ma przybliżać historię powstania nie tylko w aspekcie militarnym. Ekspozycja będzie opowiadać również o postawach obywatelskich i dojrzałości myśli politycznej oraz skuteczności dyplomatycznej. Ukazany też zostanie wpływ zrywu Wielkopolan na odzyskanie przez Polskę niepodległości, zaprezentowane będą formy pamięci o powstaniu i losy jego uczestników.

Wystawa stała będzie zajmować jedną trzecią powierzchni budynku. W pozostałej części znaleźć się mają sale do działań edukacyjnych, sala konferencyjna z możliwością prezentacji filmów, magazyny i pracownie konserwacji zbiorów, biura pracowników merytorycznych i administracji, biblioteka, sklepik i kawiarnia.

Budowa nowego muzeum ma kosztować około 150 mln zł. Budową jest zainteresowane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zamierza wspierać finansowo inwestycję. Zaplanowano, że prace budowlane będą mogły rozpocząć się w 2021 roku.

Powrót do listy kategorii Aktualności