Konkurs-MPW-Poznań

Ogłoszenie o konkursie

Przedmiot zamówienia / The subject matter of the Competition

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu /
Competition for the development of the architectural and urban concept of the new seat of the Museum of Wielkopolska Uprising of 1918-1919 in Poznań

Termin i miejsce odczytania werdyktu Sądu Konkursowego:

(The date and place of the public reading of the Competition Jury’s verdict:)

30.07.2019 r. godzina 11:00, Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach) Stary Rynek, Poznań 

 

WYNIKI KONKURSU Z 30.07.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Termin składania ofert/wniosków / Application submission deadline

22 stycznia 2019 do godz. 15:00 / 22.01.2019 by 3 p.m.

Pytania do Regulaminu / questions concerning the Rules

 Załączniki:

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2018

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2019

Zmiana Regulaminu w pkt. 4.1 z dnia 18.02.2019 

Informacja o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie z dnia 5.03.2019

Zmiana Regulaminu w pkt. 4.1 z dnia 05.03.2019 

Odpowiedzi na pytania w I Etapie z dnia 13.03.2019

Informacja o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie – sprostowanie z dnia 18.03.2019

Odpowiedzi na pytania w I Etapie z dnia 05.04.2019

Wyniki oceny Portfolio z dnia 26.04.2019

Wyniki oceny Opisów Wizji z dnia 09.05.2019

Wykaz Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

Odpowiedzi na pytania  w II etapie z dnia 04.06.2019

Odpowiedzi na pytania  w II etapie z dnia 07.06.2019

Odpowiedzi na pytania  w II etapie z dnia 14.06.2019

Zmiana Regulaminu w pkt. 4.1 z dnia 19.07.2019 

Załączniki

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 05,04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Design contest notice
Regulamin konkursu
Rules of the Competition
NOWY_ZAŁĄCZNIK_A.1
NEW_APPENDIX_A.1_
ZAŁĄCZNIK A.1
APPENDIX A.1
ZAŁĄCZNIK A.2
APPENDIX A.2
ZAŁĄCZNIK A.3
APPENDIX A.3
ZAŁĄCZNIK A.4
APPENDIX A.4
ZAŁĄCZNIK A.5
APPENDIX A.5
ZAŁĄCZNIK A.5a
APPENDIX A.5a
ZAŁĄCZNIK A.5b
APPENDIX A.5b
ZAŁĄCZNIK A.6
APPENDIX A.6
ZAŁĄCZNIK A.7
APPENDIX A.7
ZAŁĄCZNIK A.8
APPENDIX A.8
NOWY ZAŁĄCZNIK A.9
NEW APPENDIX A.9
ZAŁĄCZNIK A.9
APPENDIX A.9
ZAŁĄCZNIK A.10
APPENDIX A.10
ZAŁĄCZNIK A.11
APPENDIX A.11
ZAŁĄCZNIK B.1
APPENDIX B.1
ZAŁĄCZNIK B.2
APPENDIX B.2
ZAŁĄCZNIK B.3
APPENDIX B.3
ZAŁĄCZNIK B.4
APPENDIX B.4
*ZAŁĄCZNIK B.5 – dostęp do załącznika merytorycznego B.5 zapewniony zostanie Uczestnikom Konkursu zaproszonym do składania prac konkursowych.
*APPENDIX B.5 – access to substantive appendix B.5 will be given to Entrants invited to submit competition entries.
ZAŁĄCZNIK B.6
APPENDIX B.6
ZAŁĄCZNIK B.7
APPENDIX B.7
ZAŁĄCZNIK B8
APPENDIX B.8
ZAŁĄCZNIK B.9
APPENDIX B.9
ZAŁĄCZNIK B.10
APPENDIX B.10