:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 złMuzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 | oddział WMWN | Odwach
 
    Polskie państwo powstańcze lat 1918-1919 w byłym zaborze pruskim
nowa ekspozycja stała Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
(oddziału Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu)

        Opowieć o Powstaniu Wielkopolskim zaczyna się (w odrestaurowanych piwnicach Odwachu) swoistym preludium – obrazem cięgłości walki tutejszych Polaków o państwo polskie i o „zachowanie charakteru narodowego”. I tak, Józef Wybicki wspomina powstanie z 1794 w Wielkopolsce, obok – grafiki z serii „Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794”. Dalej, równieıź Wybicki o wielkopolskim powstaniu 1806 roku i grafiki z kolejnej serii „Wojsko Polskie po r. 1800”. W tym fragmencie wspomnień Wybicki cytuje słowa Napoleona: „Obaczę (...), jeıźeli Polacy godni sę być narodem. Idę do Poznania, tam się pierwsze moje zwięzę wyobrazenia o jego wartości”. Wielkopolska pokazała, ze Polacy godni sę być narodem.
    Czas Księstwa Warszawskiego ukształtował pokolenie wielkich ziemi wielkopolskiej. Karol Marcinkowski u jego poczętku miał 6 lat, hr. Maciej Mielıźyłski – 7, Dezydery Chłapowski – 18. To pokolenie powszechnie ruszyło do Powstania Listopadowego. Pokazuję je portrety – litografie z dzieła Józefa Straszewicza „Les Polonais et les Polonaises de la Revolution du 29 Novembre 1830”. Jest teıź rękopiśmienne wydanie „Pamiętników” autorstwa Ignacego Miaskowskiego – symbolicznych dla losu Wielkopolan. Miaskowski w Powstaniu Listopadowym walczył o Warszawę, w 1848 roku organizował powstanie w „pruskiej” Wielkopolsce, jego syn Witold (księdz) walczył w Powstaniu Styczniowym. Opowieść powstańczę uzupełnia broń, biıźuteria patriotyczna i inne pamiętki z tego okresu.
        Wielkopolskie pokolenie Powstania Listopadowego połoıźyło fundament „dla nadęzania społeczeństwa polskiego za cywilizację Europy”. Dwie wielkie instytucje stworzone przez Marcinkowskiego: Towarzystwo Naukowej Pomocy i Bazar Poznański dały poczętek „najdłuzszej wojnie nowoczesnej Europy”. O tym okresie opowiadaję rękopisy, afisze, odezwy oraz pełnięce wówczas wielkę rolę – księzki, tytuły prasowe i patriotyczne wydawnictwa okolicznościowe.
        „Najdłuıźszej wojnie...” połoıźyła kres Wielka Wojna – tak wówczas nazywano I wojnę światowę. Jej okrucieństwo, ale i nadzieję Polaków na odrodzenie się Rzeczpospolitej poznajemy w ostatnim pomieszczeniu piwnic Odwachu – okopie frontowym tamtego czasu. Pikielhauby, broń, mundur niemiecki, w jakim tutejsi Polacy walczyli na frontach I wojny, korespondencja ıźołnierzy z rodzinami. Jest wśród tych pamiętek fotografia Stanisława Taczaka i Krzyıź ıšelazny – takim został uhonorowany za zasługi frontowe.
        Z okopu wychodzimy na głównę część ekspozycji. Jest 11 listopada 1918. Tutejszym Polakom dzieł ten nie przyniósł wolności. Odpowiedzieli po swojemu. Juıź 14 listopada wyłoniony ze struktur konspiracyjnych tymczasowy quasirzęd, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, ogłosił zwłanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego z reprezentację wszystkich Polaków pozostajęcych w granicach Niemiec. Równolegle przejmowano powstajęce na fali rewolucji w Niemczech Rady Robotnicze i Zołnierskie, Rady Ludowe, Straıź Ludowę i wykorzystywano je do organizowania polskich struktur cywilnych i wojskowych. Obradujęcy 3-5 grudnia w Poznaniu Sejm zalegalizował konstytuujęce się tutaj polskie struktury państwowe. 27 grudnia wybuchło powstanie zbrojne. Ten czas dokumentuję na ekspozycji odezwy, afisze, tytuły prasowe, fotografie.
        Budowanie struktur państwowych pokazuje wychodzęcy od 16 stycznia 1919 „Tygodnik Urzędowy NRL”. Komisariat NRL był równieıź zwierzchnikiem tworzonej od poczętku stycznia 1919 regularnej armii – Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Tę armię pokazuję serie fotografii Kazimierza Gregera, prekursora fotografii reporterskiej.
         Codzienność frontowę Powstania opowiada rękopis: „Dziennik dowództwa frontu północnego”. Dokument niezwykły. Zawiera notowane „na goręco” dwa razy dziennie raporty z 7 odcinków frontu. Pod datę 28 czerwca 1919 znajduje się zapis: „Nagroda: Niemcy podpisuję w Wersalu traktat pokojowy”.
            Ta część ekspozycji bogata jest w fotografie, dokumenty oraz broń, mundury i wyposaıźenie Zołnierza Armii Wielkopolskiej. Sę teıź materiały dıżwiękowe i filmowe poszerzajęce przestrześ ekspozycji.
         Opowieść kończy się obrazem codzienności – najpierw Polaka obywatela dwóch państw: niemieckiego (w sensie formalnym) i Polskiego państwa powstańczego, następnie Polaka, który z obywatela państwa niemieckiego stawał się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.

Barbara Fabiańska
 
 
 

Grupy zorganizowane, które chcę zwiedzić ekspozycję stałę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 61 8531-993.

 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
kierownik – Marcin Wiśniewski
Stary Rynek 3, Odwach
61-772 Poznań
tel./fax +48 (61) 8531 993
mail: odwach[AT]wmnpoznan.pl