:: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu - www.muzeumniepodległości.poznan.plPolska zobacz więcej
   


Menu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego - facebook | g+ | twitter

Muzeum Ubrojenia - Facebook

WMWN na YouTube

Facebook ogólny WMN

 
 
.
Projekty realizowane przez Muzeum


POZnan


Samorządowa
Instytucja Kultury miasta

 
  
   

Komunikat dot. nowych godzin otwarcia i nowych cen biletów

NOWE, Ujednolicone godziny otwarcia we wszystkich oddziałach tj. :
1) w miesiącach od marca do października: 10:00 – 17:00
2) w miesiącach od listopada do lutego: XI – II: 10:00 – 16:00
3) wszystkie niedziele bez względu na miesiąc: 10:00 – 16:00
Zmiany dot. godzin obowiązują od 1 lipca 2016 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe ceny biletów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 8 zł
- ulgowy - 4 zł
- dniem bezpłatnym jest wtorek

Powyższe ceny obowiązują w następujących oddziałach:
- Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
- Muzeum Powstania Poznańskiego- Czerwiec 1956
- Muzeum Uzbrojenia
- Muzeum Armii "Poznań"

Nowe ceny biletów w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 4 zł
- ulgowy - 2 zł

NOWOŚĆ! Bilet sieciowy - uprawnia do zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia odwiedzin pierwszego z wybranych oddziałów (od 1 września 2016 roku)
- normalny - 25 zł
- ulgowy - 12 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (od 1 września 2016 roku)
- w języku polskim - 40 zł
- w języku angielskim/niemieckim - 60 złKrótko o Muzeum Martyrologii Wielkopolan

Muzeum otwarte zostało 31 sierpnia 1979 r. w Forcie VII - Colomb. Obiekt ten, zbudowany przez władze pruskie w latach 70-ych XIX w. był jednym z elementów zewnętrznego pierścienia fortów, okalających miasto na przełomie XIX i XX w. W dniu 10 X 1939 r., niemieckie władze okupacyjne usytuowały w nim pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny, a następnie obóz przejściowy dla ludności w Wielkopolski. W marcu 1941 r., obóz w Forcie VII otrzymał nazwę Aresztu Śledczego Policji Bezpieczeństwa i Obozu Pracy Wychowawczej. Więziono tu i tracono wielkopolską inteligencję podejrzewaną o antyniemiecką działalność polityczną lub wojskową (powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy), a w późniejszym okresie przedstawicieli działających na terenie „Kraju Warty" organizacji konspiracyjnych, oraz członków struktur cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego - wśród nich działaczy ZWZ-AK, BCh, Narodowej Organizacji Bojowej, Wojskowej Organizacji Ziem Zachodnich, Szarych Szeregów i wielu innych organizacji.
W październiku 1939 r., w Forcie VII, doszło do pierwszej w dziejach ludzkości akcji eksterminacji ludności cywilnej przy użyciu gazu. Zamordowano w ten sposób ok. 400 psychicznie chorych ze szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz z oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul, Grobla w Poznaniu. Przez cały czas funkcjonowania obozu przeszło przez niego około 18 000 osób, z tej liczby około 4 500 straciło w nim życie.
W celi numer 58 fortu prezentowana jest obecnie stała ekspozycja upamiętniająca martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej. Muzeum posiada w swoich zbiorach ponad 3 000 eksponatów. Na uwagę zasługuje bogaty zbiór korespondencji więźniarskiej, przedmioty codziennego użytku wykonane w Forcie VII przez Marię Unierzyską (medaliony z chleba, portfele, słowniczki), jak również rysunki Henryka Wyrwickiego i Nadjeżdy Bójko. Ponadto znajdują się tu gilotyna i pień katowski, będące wyposażeniem celi śmierci więzienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Placówka posiada również fotografie i dokumenty osobiste więźniów.

 
Zobacz fotogalerię Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII, w zimowej scenerii

Wystawa: ,,…i ślad po nich zaginął. Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII''