Od 26 stycznia  do 31 maja zapraszamy na wystawę „Poległym na chwałę. Żywym na otuchę. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 w Międzywojniu”. Wizualna opowieść o pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  jest częścią obchodów 103. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Uwieńczone sukcesem Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stanowiło jeden z fundamentów odrodzonego po latach niewoli niepodległego państwa polskiego. Wydarzenie to zajmowało i nadal zajmuje szczególne miejsce w zbiorowej świadomości wielkopolskiego społeczeństwa, wzbudzając zrozumiałe poczucie dumy narodowej z odniesionego nad zaborcą zwycięstwa. Współcześnie stanowi ono istotny i nieodzowny element lokalnej tożsamości mieszkańców Wielkopolski. W dużej mierze wpływ na funkcjonowanie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w pamięci zbiorowej miały podejmowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego rozliczne działania na rzecz upamiętnienia czynu niepodległościowego Wielkopolan. Z czasem przyczyniły się one do wytworzenia żywego kultu tradycji powstańczej, trwającego po dzień dzisiejszy – symbolem czego są m.in. organizowane niemal nieprzerwanie od ponad stu lat uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Celem niniejszej wystawy jest ukazanie wieloaspektowego wymiaru działań podejmowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego na rzecz upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Kurator: Jan Gruszka

Projekt graficzny i opracowanie tekstowe: Jan Gruszka

Współpraca: Marcin Wiśniewski, Jan Szymański, Marcin Wągrodny

Na potrzeby realizacji wystawy wykorzystano materiały ze zbiorów:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Urząd Gminy Inowrocław

Osoby prywatne

Miejsce: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości),  Poznań, Stary Rynek 3

Termin: 26 stycznia – 31 maja 2022

Powrót do listy kategorii Aktualności