Dzieje Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci to nie jest wyłącznie historia Poznania. W związku z planami budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości postanowiło dokładniej zapoznać się z dorobkiem, doświadczeniami i opiniami muzealników oraz historyków studiujących dzieje naszego regionu. Stąd wziął się pomysł zwołania panelu dyskusyjnego “Wielkopolskie drogi ku Niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”, który odbył się 1 grudnia 2017 roku w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jego celem było wypracowanie nowej koncepcji prezentacji dziejów Wielkopolski, poszukanie ich specyfiki, a także tego co łączy czyli wspólnych elementów świadomości historycznej, społecznej, kulturowej i obywatelskiej regionu. Dotyczy to szczególnie roli tej dzielnicy w walkach o niepodległość. W ten sposób WMN zamierzało uczynić pierwszy krok w odchodzeniu od dotychczasowego „poznaniocentrycznego” analizowania tych zagadnień. Organizatorzy Konferencji zdają sobie sprawę, że realizacja tego celu będzie  możliwa tylko we współpracy z licznymi wielkopolskimi ośrodkami historycznymi i muzealnymi.

Odbyły się trzy panele z bardzo interesująca wymianą opinii i doświadczeń : “Fenomen historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci na tle dziejów całej Polski” poprowadzony przez dyrektor Annę Gruszecką, “Ekspozycje muzealne w “małych ojczyznach” – co jest w nich cenne, najciekawsze i dlaczego” poprowadzony przez redaktora Błażeja Dąbkowskiego i dyskusja o “Edukacyjnej roli i szansach muzeów regionalnych” pod kierunkiem Przemysława Terleckiego.

Wręczono również Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017.

Spotkanie muzealników i historyków z całego regionu wzbogacili uczniowie VIII LO w Poznaniu, którzy pod kierownictwem Anety Cierechowicz i Alicji Zimmer przedstawili miniaturę “Sejm Dzielnicowy w oczach współczesnych”.

Spotkanie zorganizowano w ramach Dni Wielkopolski 2017. Organizatorami byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności