Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki oraz Kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 Kinga Przyborowska złożyli dzisiaj kwiaty pod pomnikiem Prezydenta Thomasa Wilsona.

W 1918 roku, Prezydent ogłosił 14 punktów postulatów, które wg niego powinny zostać wprowadzone po I wojnie światowej. W punkcie 13. ważnym dla Polski powiedział: Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności