Zaproszenie do złożenia oferty Opieka serwisowa multimediów w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty Opieka serwisowa multimediów w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia oferty Opieka serwisowa multimediów w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

9 grudnia 2022

Przetarg

Zaproszenie do złożenia oferty Opieka serwisowa multimediów w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

PDF

,

4mb
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Format

WORD

,

32kb
Załącznik nr 2 Wykaz usług

Format

WORD

,

29kb
Załącznik nr 3 oświadczenie

Format

WORD

,

23kb
Załącznik nr 4a projekt umowy MPCz

Format

PDF

,

154kb
Załącznik nr 4b projekt umowy MPW

Format

PDF

,

154kb
Wyjaśnienie treści zaproszenia

Format

PDF

,

921kb
Zbiorcze zestawienie ofert 21.12.2022

Format

PDF

,

420KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Format

PDF

,

432KB