Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: koszenie trawników łąkowych i parkowych

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: koszenie trawników łąkowych i parkowych

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: koszenie trawników łąkowych i parkowych

15 czerwca 2023

Przetarg

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: koszenie trawników łąkowych i parkowych

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

PDF

,

4 MB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Format

WORD

,

49 KB
Załącznik nr 2 oświadczenie

Format

WORD

,

22 KB
Załącznik nr 3 wykaz usług

Format

WORD

,

26 KB
Załącznik nr 4 wykaz osób

Format

WORD

,

26 KB
Załącznik nr 5 wzór umowy

Format

PDF

,

129KB
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 19.06.2023

Format

PDF

,

186 kb
Zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

166KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Format

PDF

,

451KB