Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie: Usługi drukowania

Przetargi

Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie: Usługi drukowania

Przetargi

Zaproszenie do zł...

Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie: Usługi drukowania

17 marca 2023

Przetarg

Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie: Usługi drukowania

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

PDF

,

6MB
Formularz ofertowy

Format

WORD

,

804KB
Formularz asortymentowo - cenowy

Format

EXEL

,

26KB
Oświadczenie

Format

WORD

,

790KB
Istotne postanowienia umowy

Format

PDF

,

236KB
zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

382kb
Informacja o unieważnieniu postępowania

Format

PDF

,

427kb