Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023

Przetargi

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023

Przetargi

Dostawa materiałó...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023

5 stycznia 2023

Przetarg

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w 2023

Materiały do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Format

pdf

,

2673kb
1 Formularz ofertowy

Format

docx

,

31kb
2 Formularz cenowy

Format

exel

,

21kb
3 Oświadczenie

Format

docx

,

22kb
4 Projekt umowy

Format

pdf

,

165kb
Zbiorcze zestawienie ofert

Format

PDF

,

348KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Format

PDF

,

405KB