Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec’56
Do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:
– doznały uszczerbku na zdrowiu,
– doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
– doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,
– mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-finansowa-dla-uczestnikow-powstania-poznanski-czerwiec-56-0

 

Powrót do listy kategorii Aktualności