Powstanie Wielkopolskie – niezwykłe zwycięstwo i powód do dumy dla Wielkopolan stało się tematem przewodnim nowego projektu edukacyjnego, któremu partneruje Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych – Fundacja od wielu lat realizująca programy poświęcone promocji polskiej kultury, historii i języka, zainaugurowała nowy projekt edukacyjny pod nazwą “Od Wielkopolski do Wolnej Polski. Młodzi o 27 grudnia 1918 roku”. 

Inicjatywa kierowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W trakcie projektu zaplanowane są: konferencja, wystawy, konkursy oraz lekcje multimedialne dla placówek uczestniczących w akcji. Nauczyciele ze 120 szkół województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego uczestniczący w konferencjach historyczno-dydaktycznych otrzymają ponadto komplet materiałów, dzięki którym będą mogli samodzielnie prowadzić lekcje w swoich szkołach. Każda ze szkół otrzyma także wielkoformatową wystawę. Projekt ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego, rozpalić w młodzieży pasję do historii i kreować pozytywne postawy.

Pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i propagowanie wiedzy na jego temat to jeden z priorytetów naszego Muzeum. Cieszymy się więc, że mogliśmy merytorycznie wesprzeć tę cenną inicjatywę. W projekt zaangażowany jest również przyjaciel naszego Muzeum – dr Piotr Grzelczak – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, autor towarzyszącej projektowi publikacji „Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

Informacje o projekcie:

Konkurs historyczny o Powstaniu Wielkopolskim: https://1918pamietamy.enea.pl/index.html

Materiały dydaktyczne: https://1918pamietamy.enea.pl/index.html

Projekt powstał przy współpracy: Enea, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Powrót do listy kategorii Aktualności