Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nowa książka – zapraszamy na spacer i spotkanie z autorem!

Sprawdź

co u nas słychać

Nowa książka – zapra...

Nowa książka – zapraszamy na spacer i spotkanie z autorem!

Nowa książka – zapraszamy na spacer i spotkanie z autorem!

Aktualności

Z wielką przyjemnością chcemy Państwu polecić naszą nową książkę – “Krzyż dla generała. Generałowie ze stoku poznańskiej Cytadeli (1831 – 1945)”, której autorem jest Jarosław Bączyk, kierownik Muzeum Armii „Poznań”.

W zespole cmentarzy na stoku poznańskiej Cytadeli znajduje się obecnie 9 generalskich grobów, w których spoczywa 7 generałów Wojska Polskiego oraz 2 generałów rosyjskich (z armii carskiej i radzieckiej). Liczby te nie obejmują jednak tych mogił generalskich, które wskutek działań wojennych bądź też innych czynników, nie zachowały się do czasów współczesnych. O tych właśnie „obecnych” i „nieobecnych” generałach wśród pochówków na dzisiejszej Cytadeli, traktuje wydana publikacja. Nie jest ona naukową monografią ani też typowym słownikiem biograficznym. Dedykowana jest wszystkim miłośnikom posnanianów, osobom ciekawym lokalnej historii, niekoniecznie tej wielkiej, na pewno zaś mało znanej, a czasami wręcz zapomnianej.

Całość składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy mógłby też tworzyć samodzielny artykuł. Rozdział pierwszy zawiera rys historyczny cmentarzy na stoku Cytadeli, pozostałe omawiają sylwetki spoczywających tam – obecnie lub niegdyś – generałów. Te ostatnie każdorazowo poprzedzone zostały wprowadzeniem do tematu. Książkę uzupełnia aneks, w którym zamieszczono fragmenty mało znanego rozkazu ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego o udziale siły zbrojnej w pogrzebach z września 1925 roku oraz ustęp z analogicznych przepisów obowiązujących w Armii Czerwonej ze stycznia 1941 roku. Pracę wieńczy selektywna bibliografia, w której dociekliwy Czytelnik znajdzie najważniejsze wykorzystane artykuły i opracowania oraz pozycje źródłowe.

Wszystkich, którzy chcą więcej dowiedzieć się o nowej książce zapraszamy na spacer historyczny „Szlakiem generalskich mogił”, który poprowadzi sam autor – Jarosław Bączyk. Spacer odbędzie się trasą  biegnącą od Cmentarza Prawosławnego przez Cmentarz Bohaterów Radzieckich po Cmentarz Garnizonowy. Przystankami  będą groby dziewięciu generałów, polskich i rosyjskich, wspomniani zostaną również generałowie, których groby nie zachowały się. Data spaceru przypada w dniu, w którym będziemy obchodzić 85. rocznicę śmierci jednego z bohaterów publikacji gen. bryg. Oswalda Franka.

Termin: 7 grudnia 2019 roku, godzina 11.00.

Miejsce spotkania: u podnóża schodów Pomnika Bohaterów na Cytadeli w Poznaniu.

Zapraszamy również na spotkanie autorskie z Jarosławem Bączykiem, które odbędzie się 10 grudnia 2019 roku, o godzinie 11.00 w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wstęp wolny.

Proponowane

No data was found
Logo UE