KONFERENCJA: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny

Muzeum Powstania

Poznańskiego - Czerwiec 1956

KONFERENCJA: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny

Muzeum Powstania

Poznańskiego - Czerwiec 1956

KONFERENCJA: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny

KONFERENCJA: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny

KONFERENCJA: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny

Aktualności, Konferencja, Wydarzenie

Konferencja: Polskie drogi do wolności 1945-1989 – wymiar lokalny została zorganizowana w ramach obchodów 67. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.
Konferencja poświęcona była tematyce zrywów wolnościowych, które trwale zapisały się na kartach historii powojennej Polski. Dzięki udziałowi pracowników instytucji kultury i nauki z całej Polski, możliwe stało się podjęcie powszechnej debaty na temat masowych wystąpień, które na przestrzeni ponad czterdziestoletniej historii PRL rozegrały się w różnych regionach zarówno w większej, jak i mniejszej skali. Ten wymiar lokalny, podkreślony w tytule stał się jednym z głównych wątków wystąpień.
Dziękujemy za udział badaczom z Poznania, Krakowa, Łodzi, Białegostoku, Lublina, Wrocławia, Katowic i Szczecina – za możliwą wspólną debatę, ale również spotkanie środowiska naukowego, które w codziennej pracy koncentruje się na problematyce najnowszej historii Polski. Klasyczna forma konferencyjnych wystąpień została poszerzona także o cykl paneli dyskusyjnych.
W czasie konferencji w przestrzeni Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prezentowana była wystawa „Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć” przygotowana przez Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

ORGANIZATOR: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
WSPÓŁORGANIZATORZY: Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu
MIEJSCE OBRAD: sala prof. G. Labudy, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7. 61-614 Poznań

PROGRAM KONFERENCJI:

Dzień I – 5 czerwca 2023:

9:30-9:50 prof. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przełomowe miesiące w najnowszej historii Polski

10:00-10:20 dr hab. Rafał Reczek (Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu)

Wielkopolskie drogi do niepodległości 1945–1989

10:20-10:40 mgr Kinga Przyborowska (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości)

Poznańskie procesy 1956 jako przykład przemian wymiaru sprawiedliwości w powojennej Polsce

10:40-11:00 dr Piotr Grzelczak (Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu)

Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 w okresie PRL

11:00-11:20 dr Ewa Maj (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

Przełom 1989 r. z perspektywy polityka i naukowca

11:30-12:30 PANEL DYSKUSYJNY: Problemy badawcze historyka dziejów najnowszych

Prowadzący: dr hab. prof. UAM Konrad Białecki/ Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uczestnicy: prof. Stanisław Jankowiak/Zakład Historii Najnowszej UAM w Poznaniu, dr hab. Rafał Reczek/Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, dr Piotr Grzelczak/
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

12:30-13:15 PRZERWA

13:30-13:50 mgr Karolina Żłobecka (Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa)

Marzec 1968 roku w relacjach biograficznych towarzyszących wystawie „W jedną stronę”

13:50-14:10 mgr Zbigniew Theus (Fundacja na Piętrze)

Poznański marzec 1968 – sylwetki i losy

14:10-14:30 dr Sylwia Wielichowska (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oddział Martyrologii Radogoszcz)

 Łódź – miasto fabryk i buntu. Znaczenie buntów robotniczych w Łodzi w latach 1945-1981. Wybrane zagadnienia

14:30-14:50 mgr Anna Jankowska (Archiwum Państwowe w Białymstoku)

Echa wydarzeń radomskich w aktach Archiwum Państwowego w Białymstoku


Dzień II – 6 czerwca 2023


9:10-9:30 dr hab. prof. UEP Filip Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Działalność „drugiego” NZS UAM

9:30-9:50 mgr Agnieszka Kuchcińska-Kurcz (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Trudna droga do wolności na Ziemiach Obiecanych – przykład Szczecina i Pomorza Zachodniego9:50-10:10

dr Kamil Borecki (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu)

Kulisy występu artystów z Opery Wrocławskiej podczas strajku solidarnościowego we Wrocławiu w sierpniu 1980 r.

10:10-10:30 mgr Magdalena Piwowarska (Muzeum Narodowe w Lublinie, oddział Historii Miasta Lublina)

O lubelskim lipcu’1980

10:30-10:50 dr Dariusz Węgrzyn (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

Pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach 16 XII 1981 r – więcej pytań niż odpowiedzi

10:50-11:10 dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Przełomy społeczno-polityczne na Górnym Śląsku w latach 1945-1989

11:10-12:10 PANEL DYSKUSYJNY: Jak pokazywać historię najnowszą

Prowadzący: mgr Agnieszka Jankowiak – Maik/ Szkoła Podstawowa Cogito, Muzeum Historii Kobiet
Uczestnicy: mgr Karolina Żłobecka/ Muzeum Nowej Huty w Krakowie, mgr Kinga Przyborowska/ kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, mgr Wiesław Zdziabek / nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w XV LO w Poznaniu

12:10-12:10 PRZERWA

13:20-13.40 dr hab. prof. UAM Konrad Białecki (Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Między oporem, opornością i współpracą – Kościół rzymskokatolicki w okresie „Polski ludowej”

13:40-14:00 dr hab. prof. UAM Tadeusz Janicki

Przemiany na wsi wielkopolskiej 1956 roku

14:00-14:20 dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech (Muzeum Historii Kobiet, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Historia kobiet jako przykład metamorfozy tożsamości i „demokratyzacji” oficjalnej opowieści o przeszłości

14:20-14:40 – mgr Barbara Kokot, Anna Matuszak (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości)

Sztuka wobec opozycji jako wierny towarzysz przełomów z lat 1956 – 1989 na przykładzie zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

14:40-15:00 Zakończenie Konferencji

FOTORELACJA Z KONFERENCJI:

Proponowane

Aktualności, Edukacja, Konkurs
I etap V Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956 za nami!
23.05
2026
Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
Dzisiaj o godzinie 11:00 odbył się pierwszy etap V Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do drugiego e...
Aktualności
Nagrody "Izabella 2022" rozdane!
22.05
2023
Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII, Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
W tym roku Gala Konkursu Izabella 2022 odbyła się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zostało nagrodzone w ...
Przemowa Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum podczas rozdania nagrody "STUKOT 56'"
Aktualności
NAGRODA STUKOT 56’ – odgłosy Czerwca
8.05
2023
Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
Odwołuje się do stukotu drewnianych chodaków, który niósł się przez Poznań 28 czerwca 1956 roku i pozostał w pamięci świadków tamtych dramatycznych...

Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, REGON: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera. Zobacz regulacje