PODNIESIENIE WARTOŚCI WYSTAW W MIEJSCU PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W FORCIE VII W POZNANIU

W ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinansowanie na potrzeby prac modernizacyjnych wystaw martyrologicznych w Muzeum martyrologii Wielkopolan – Fort VII. W ramach projektu przygotowana zostanie spójna scenografia dla dotychczasowych ekspozycji, wykonane nowe plansze z opisami i tłumaczeniami, zakupione będą urządzenia multimedialne. Realizacja tego zdania ma na celu […]

Z NADZIEJĄ NA NIEPODLEGŁĄ. WIELKOPOLANIE NA FRONTACH WIELKIEJ WOJNY 1914-1918

W ramach projektu  „Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918”. przygotowaliśmy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-19, oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, nowoczesną wystawę czasową, poświęconą losom Wielkopolan zmuszonych do udziału w walkach po stronie zaborcy w I wojnie światowej. Mimowolnym uczestnikiem wojny europejskich mocarstw stali się Polacy, wcieleni w szeregi zaborczej armii. Pozbawieni […]

SZTUKA W SŁUŻBIE IDEOLOGII. WIZERUNEK KOBIETY W PLAKACIE SOCREALISTYCZNYM PRL-U

W projekcie „Sztuka w służbie ideologii. Wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u” przypomniano wydarzenia i atmosferę jako panowała w Poznaniu i w Polsce w czasie tuż przed pierwszym masowym protestem przeciwko władzy komunistycznej PRL-u – Wypadkami Poznańskimi. W ramach prowadzonych warsztatów oraz zwiedzania z oprowadzaniem prowadzonym przez twórców wystawy (prawie dla wszystkich zwiedzających – także […]

HISTORIA UKRYTA W DOTYKU I DŹWIĘKU

Założeniem projektu przedsięwzięcia było przybliżenie osobom z niepełnosprawnością historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla całego regionu. Inicjatywa zakładała dostosowanie formy zajęć do potrzeb uczestników oraz umożliwienie im poznawania przeszłości przy wykorzystaniu zmysłów: dotyku, słuchu, wzroku. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość […]

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO WYSTAW W ODDZIAŁACH WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zmieniamy się dla Was. W dwóch oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 trwają prace nad dostosowaniem przestrzeni muzealnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ostatnim tygodniu zamontowaliśmy pasy ostrzegawcze oraz pola uwagi, które ułatwią osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po naszych obiektach. W […]

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP II

Projekt zakłada kontynuację prac zwiażanych z uporządkowaniem i utwardzeniem części terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Etap II obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po prawej stronie wjazdu. Zdemontowana zostanie zniszczona nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony. Zostanie wymieniona obecna nawierzchnia na powierzchnię z nawierzchni przepuszczalnej (mineralno-żywiczną). […]

OKRĘTY WOJENNE 3D – WYSTAWA CZASOWA WRAZ Z KATALOGIEM

„Okręty wojenne 3D” to wystawa prac znanego i cenionego poznańskiego grafika – Waldemara Góralskiego. Ekspozycja prezentowana wcześniej m.in. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Muzeum Narodowym w Szczecinie, w Poznaniu – rodzinnym mieście autora – zagości po raz pierwszy. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2021”. […]

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NOWEGO MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919- ETAPI II

Projekt zakłada kontynuację prac związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do wybudowania nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, dofinansowanej w 2020 r. Etap drugi swoim zakresem obejmie projekt wykonawczy Nowego Muzeum. Realizacja zadania pozwoli na uruchomienie dalszych prac, których finałem będzie wybudowanie nowoczesnego muzeum, które w atrakcyjnej formie zaprezentuje historię Powstania Wielkopolskiego […]

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA. MULTIMEDIALNA AKCJA PERFORMATYWNO-KULTURALNA Z OKAZJI 215. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1806 ROKU.

rzyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 roku przerodził się w patriotyczną manifestację. Wysłannicy Napoleona wezwali do podjęcia walki z zaborcą. Ziarno upadło na podatny grunt. Działania zbrojne objęły wkrótce całą Wielkopolskę, a później także ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Warto wiedzieć, że Powstanie Wielkopolskie 1806 roku było pierwszym, zakończonym pełnym […]