UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP II

Projekty

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP II

Projekty

UTWARDZENIE I UPO...

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP II

1 października 2021

UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII. ETAP II

Projekt zakłada kontynuację prac zwiażanych z uporządkowaniem i utwardzeniem części terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Etap II obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po prawej stronie wjazdu. Zdemontowana zostanie zniszczona nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony. Zostanie wymieniona obecna nawierzchnia na powierzchnię z nawierzchni przepuszczalnej (mineralno-żywiczną). Projekt nie zakłada zmieniania warunków gruntowo – wodnych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych na tym terenie. W ramach projektu uzupełnieniu podlegać będzie również oświetlenie przed Fortem VII. Powyższe działania sprawią, że obecnie silnie zdegradowany teren, użytkowany okolicznościowo w celach postojowych, będzie odpowiednio zagospodarowany w standardzie, jaki winien przysługiwać miejscom pamięci.

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


DOKUMENTACJA PROJEKTU

Szczegółowe informacje o Projekcie

Tytuł projektu: Utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. Etap II
Program: Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Dofinansowanie: Wartość projektu: 720 663,45 złotych. Wartość dofinansowania: 150 000,00 złotych