Przedszkola i szkoły

Ferie zimowe 2022 z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości serdecznie zaprasza do spędzenia ferii zimowych w swoich oddziałach, historycznych poszukiwań, przygód i zabaw. Przygotowaliśmy szeroką ofertę, w której każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

 

Gra Miejska: Senior z gzubkiem na przechadzce

Gra dla babć, dziadków oraz wnuków, którzy razem przemierzać będą centrum Poznania, odkrywając wspólnie historię stolicy Wielkopolski.

Na drużynę, która przejdzie grę i dostarczy wypełniony pakiet do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w dniach 21 stycznia – 16 lutego 2022 roku, czeka nagroda. Gra będzie dostępna na stronie internetowej www.wmn.poznan.pl oraz w sekretariacie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (ul. Woźna 12, II piętro).

Gra adresowana jest do dzieci w wieku 6 – 12 lat

Gra do wydruku – gra_senior_z_gzubkiem

Zalecany wydruk w formacie A3 lub powiększony A4.

Premiera: 21 stycznia 2022 roku

 

Kreatywna książeczka o Powstaniu Wielkopolskim

Została stworzona z myślą o wszystkich dzieciach, które chcą poznać historię zwycięskiego zrywu Wielkopolan. Książeczka dostępna jest bezpłatnie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz na stronie internetowej http://www.wmn.poznan.pl/edukacja/rodziny-z-dziecmi/.

Publikacja może towarzyszyć dziecku podczas aktywnego zwiedzania wystawy, może również pomóc uporządkować wiedzę po wizycie w Muzeum, a także urozmaicić czas spędzony w domu.

Książeczka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat.

 

Test generalski

Muzeum Armii „Poznań” proponuje 2-częściowy (w każdym tygodniu ferii) Test generalski w formie online.

W styczniu 2022 przypada 75. rocznica śmierci gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. Wszystkie pytania testu będą dotyczyły tej postaci z opcją różnych odpowiedzi do zaznaczenia. Na końcu formularza  ukaże się ilość prawidłowych odpowiedzi.

 

Projekcje Filmów dokumentalnych

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII (ul. Polska) zaprasza na projekcje filmów dokumentalnych

  • 19 i 26 stycznia, godz. 11:00 – projekcja filmu dokumentalnego Jasnowłosa prowincja, poświęconego deportacjom setek tysięcy obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy oraz grabieży ich mienia, przejętego przez sprowadzonych na ich miejsce Niemców. Scenariusz i reżyseria: Jacek Kubiak, Klaus Salge, współpraca: Janusz Zelmer. 75 min.
  • 21 i 28 stycznia, godz. 11:00 –  projekcja filmu dokumentalnego Świadkowie słowa Bożego o więzionych m.in. w obozie w Forcie VII w Poznaniu zakonnikach werbistach, męczennikach II wojny światowej. Scenariusz i reżyseria: o. Andrzej Danilewicz SVD. 42 min.

Filmy przeznaczone są dla widzów od 14 roku życia.

Projekcja dostępna w ramach opłaty za bilet wstępu – ulgowy – 3 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy mailowe: mmw@wmn.poznan.pl lub telefoniczne: +48 61 848 31 38

 

Ćwiczenia OC pod kryptonimem ‘Outfit

Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania (ul. Słupska 62, Poznań) organizuje warsztat – Ćwiczenia OC pod kryptonimem ‘Outfit’ połączone ze zwiedzaniem Schronu Przeciwatomowego dla Władz Miasta Poznania. Uczestnicy i uczestniczki warsztatu dowiedzą się, jak przebiegały ćwiczenia z obrony cywilnej w okresie PRL-u.

Zapraszamy zarówno dzieci z opiekunami, jak i młodzież.

Terminy: 18 i 25 stycznia 2022 roku, godz. 12:00

Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązują zapisy telefoniczne: +48 (61) 8529 464

 

ZWIEDZANIE MUZEUM Z PRZEWODNIKIEM

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego z uwagi na trwającą pandemię zapraszamy na zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem w reżimie sanitarnym. To oznacza, że grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 25 osób.

 

OFERTA DLA SZKÓŁ 

#ONLINE

Nauczycieli oraz pedagogów zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji prowadzonych w formie wirtualnej. Jeśli chcecie Państwo urozmaicić szkolne zajęcia, rozszerzyć omawiany temat lub wspomóc się naszym doświadczeniem, zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia online przeprowadzane są przez edukatorów w czasie rzeczywistym. Nauczyciel w klasie lub uczniowie w domach łączą się z edukatorem za pośrednictwem platformy Google Meet, aby wziąć udział w zajęciach nauczyciel musi mieć konto na Gmailu. Na lekcję online składa się wykład merytoryczny pracownika muzeum lub materiał filmowy przez niego przygotowany.

Koszt: 100 zł

Zapisów na zajęcia online prosimy dokonywać bezpośrednio w oddziałach Muzeum. O dostępnych terminach informują pracownicy poszczególnych oddziałów:

Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956

Wysoki sądzie…! – warsztat sądowniczy na podstawie dokumentów z „procesu dziesięciu” Czerwca 56

Adresaci: klasy VII – VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe

Informacje i zapisy:  tel. +48 (61) 8529 464

e-mail: czerwiec@wmn.poznan.pl

Konspekt lekcji_warsztat sądowniczy MPC

 

REGULAMIN WIRTUALNYCH LEKCJI Regulamin lekcji online

 

ZWIEDZANIE Z EDUKACJĄ

(STACJONARNE)

 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Choć personel i goście instytucji kultury wciąż zobowiązani są do zachowywania ostrożności spowodowanej koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII cieszą się, iż znowu mogą obsługiwać zorganizowane grupy zwiedzających.

Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi pozycjami naszej aktualnej oferty łączącej zwiedzanie z edukacją oraz dzielenia się informacjami o niej z osobami działającymi na polu oświaty i kultury, pasjonatami historii zajmującymi się jej popularyzacją we własnym środowisku, biurami podróży itp. Jeśli przedłożone ogólne informacje nt. oferty dla grup zorganizowanych wzbudzą Państwa zainteresowanie, w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień oraz uzgodnienia terminu i sposobu obsługi prosimy dzwonić pod nr 61 848 31 38.

Profilowane oprowadzanie

Profilowanie oprowadzanie, poza różnicowaniem stylu narracji w zależności od potrzeb poznawczych muzealnych gości, polega na włączaniu do podstawowego programu zwiedzania Fortu VII poszerzonych kwestii tematycznych – takich, które pozwolą grupom pozostającym pod opieką instytucji i organizacji prowadzących działalność oświatową, kulturalną i naukową uznać narrację przewodnika za narzędzie umożliwiające skuteczniejsze realizowanie założonego celu edukacyjnego. Dodatkowym wkładem tematycznym może być np. włączenie do narracji kwestii przydatnych przy omawianiu lektur szkolnych poświęconych II wojnie światowej. Profilowaniem może być także wprowadzanie akcentów poświęconych konkretnym wydarzeniom, osobom czy środowiskom. Chodzi o to, by dać zwiedzającym przeświadczenie, że poznając historię obozu w Forcie VII, skupiają się w istocie na ludziach i sprawach bliskich społeczności, której są częścią. Taki sposób profilowania oprowadzania pozwala na traktowanie go jako elementu edukacji regionalnej.

Przykładowe wątki tematyczne akcentowane podczas profilowanego oprowadzania:

  1. Powstańcy wielkopolscy w „obozie krwawej zemsty”;
  2. Działacze polityczni i społeczni poddani represjom w Forcie VII;
  3. Przedstawiciele świata nauki wśród ofiar „obozu krwawej zemsty”;
  4. Ludzie kultury i sztuki jako „element politycznie niebezpieczny” więziony w Forcie VII;
  5. Martyrologia wielkopolskiego duchowieństwa w Forcie VII;
  6. Wielkopolscy harcerze osadzeni w Forcie VII;
  7. Członkowie wojskowych i cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego w niemieckiej katowni w Forcie VII.

Profilowane oprowadzania są przeznaczone dla grup złożonych z osób od 12 roku życia, reprezentujących różny profil społeczny (uczniów, harcerzy, studentów, żołnierzy, członków wspólnot parafialnych, seniorów itd.).

Informacje i zapisy: telefon: +48 61 848 31 38; e-mail: mmw@wmn.poznan.pl

Czuję, pojmuję, szanuję… Oprowadzanie z narracją historyczną ukierunkowaną na rozwijanie empatii

Podczas spaceru po Forcie VII zwiedzający wysłuchują narracji skoncentrowanej na przeżyciach osób, które znalazły się w „obozie krwawej zemsty” – zarówno więźniów, jak i ich oprawców. Historia niemieckiej katowni w Forcie VII prezentowana jest w sposób, który skłania do refleksji nie tylko nad położeniem ofiar – ich cierpieniem, strachem, heroizmem, niezłomną wiarą w sens wyznawanych wartości, niepewnością, poczuciem beznadziejności itd. – lecz także zachęca do podjęcia próby pochylenia się nad stanami umysłu tych, którzy kierowani poczuciem zemsty, wyższości, upojeni posiadaną siłą i władzą, zamieniali się w bestie. Poznając historię Fortu VII z okresu II wojny światowej, zwiedzający doświadczają inspiracji do przemyśleń nad zjawiskami takimi jak ideologicznie stymulowane uprzedzenia, rewanżyzm, formy i konsekwencje mowy nienawiści itp.

Oprowadzenia, podczas których narracja historyczna jest narzędziem rozwijania empatii, przeznaczone są dla grup złożonych z osób od 12 roku życia. Przygotowane wersje narracyjne umożliwiają obsługę szerokiego spektrum odbiorców: począwszy od uczniów starszych klas szkoły podstawowej, skończywszy na seniorach.

Informacje i zapisy: telefon: +48 61 848 31 38; e-mail: mmw@wmn.poznan.pl

Plakat informacyjny do pobrania Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII Oferta Edukacyjna

 

Specjalne potrzeby edukacyjne.

Wybrane przez Państwa zajęcia możemy również poprowadzić dla grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i intelektualną). Prosimy o wcześniejszy kontakt, celem jak najlepszego dostosowania zajęć do potrzeb uczestników. W przypadku grup z niepełnosprawnością słuchu prosimy o przybycie z tłumaczem języka migowego.

Z uwagi na trwającą pandemię w/w zajęcia są tymczasowo wstrzymane.

Regulamin tymczasowy zwiedzania