Z myślą o nowym muzeum wnuczka wybitnego architekta poznańskiego Rogera Sławskiego, p. Krystyna Sławska – Pawłowska zdecydowała się przekazać kolekcję po swoim dziadku. To pierwsza tak duża, cenna i unikatowa kolekcja pamiątek, jaką Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymuje po decyzji o lokalizacji dla nowego muzeum. Obejmuje ona meble, obrazy, porcelanę i bibeloty, które pierwotnie znajdowały się w mieszkaniu Rogera Sławskiego w Poznaniu.

Po uzupełnieniu kolekcji planowane jest odtworzenie dwóch pomieszczeń mieszkalnych z mieszkania Rogera Sławskiego i zaprezentowanie ich na ekspozycji stałej w nowej siedzibie Muzeum, w części poświęconej dwudziestoleciu międzywojennemu – „wkład Wielkopolan w rozwój II Rzeczpospolitej”.

Pani Krystyna Sławska-Pawłowska napisała:

Poetyckie motto równie poetyckiej piosenki ”Ocalić od zapomnienia” towarzyszyło mi
i wspierało w decyzji oraz przygotowaniach przekazania do WMN spuścizny po moim dziadku.

Sama dochodziłam dość długo do tej decyzji i  wiem ile wymaga determinacji i nieustawania w wysiłkach. W młodszym wieku często nie docenia się wartości i  historycznego znaczenia posiadanych pamiątek rodzinnych. Często są niewłaściwie przechowywane, zajmują miejsce lub wręcz przeszkadzają np. w nowoczesnym urządzeniu mieszkania.

Wtedy jest moment do podjęcia decyzji, choć często nie wiadomo do jakiej instytucji czy placówki się z tym zwrócić. Pamiętam  ogromną i skuteczną akcję przekazywania rodzinnych pamiątek do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podobną szansę mają teraz poznaniacy i Wielkopolanie by przekazać swoje pamiątki
do WMN, które dzięki decyzji władz  miasta Poznania otrzymało  wspaniałą lokalizacje i będzie mogło godnie te pamiątki dla potomnych wyeksponować.

Zróbmy coś dobrego dla następnych generacji.

Serdecznie do tego namawiam

Krystyna Sławska – Pawłowska

WMN prowadzi akcje zbierania wszelkich pamiątek mogących stać się ważnymi eksponatami nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zakres tematyczny nowej ekspozycji ma obejmować nie tylko wydarzenia samego powstania, ale także jego przyczyny (w tym dzieje Wielkopolski pod pruskim panowaniem w l. 1793-1918) i skutki (Wielkopolskę w okresie Drugiej Rzeczypospolitej). Interesują nas wszystkie pamiątki i zabytki dotyczące dziejów naszego regionu w XIX i I połowie XX wieku.

Zbiórka będzie się odbywać:

W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Głównego Inwentaryzatora Zbiorów WMN (p. Beata Wojciechowska) na ul. Św. Marcin 51 A (wejście od ul. Garncarskiej)
w godzinach od 8.00 do 15.00, a w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w obecnej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Odwachu (Stary Rynek 3) w godzinach od 12.00-17.00.

Kontakt : tel. 61 8538 945, lub mail: b.wojciechowska@wmn.poznan.pl .

 

Powrót do listy kategorii Aktualności