„Namaluj wizytę w muzeum” 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej)  do udziału w konkursie plastycznym. Co trzeba zrobić? NAMALOWAĆ WIZYTĘ W MUZEUM. Dziś dla naszego bezpieczeństwa zostajemy w domu, ale możemy zwiedzać muzea wirtualnie i oglądać prezentowane kolekcje. Inspiracją do powstania prac konkursowych może być ostatnia wizyta w dowolnym muzeum lub wirtualne zwiedzanie oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości:

www.wmn.poznan.pl

www.facebook.com/Wielkopolskie.Muzeum.Niepodleglosci.Poznan

Zasady konkursu:

  1. Namaluj wizytę w muzeum, korzystając z dowolnej techniki plastycznej.
  2. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej.
  3. Zrób zdjęcie lub skan pracy konkursowej, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego osoby niepełnoletniej i prześlij na adres mailowy: edukacja@wmn.poznan.pl
  4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 16:00.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 maja 2020 roku.
  6. Nagrody dla zwycięskich prac konkursowych zostaną wysłane pocztą na wskazany w formularzu adres korespondencyjny.

Regulamin Konkursu – Namaluj wizytę w muzeum

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej

Powrót do listy kategorii Aktualności