Jak miłość do ojczyzny rozumieją współczesne nastolatki? Z kim rozmawiają o patriotyzmie? Czy szkoła jest dobrym miejscem by się go nauczyć? O tym będą mówić uczniowie na pierwszej Ogólnoszkolnej Konferencji pod hasłem „Nowoczesny Patriotyzm”. Organizuje ją 1 marca Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

Wybór terminu nie jest przypadkowy. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorzy i młodzież, biorąca udział w konferencji chcą w ten sposób oddać hołd żołnierzom, którzy nigdy się nie poddali i w latach powojennych tworzyli partyzantkę antykomunistyczną.
Konferencja będzie odbywać w godzinach 10.00-15.00 w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 przy ulicy św. Marcin 80/82.
Prelegentami będzie wielkopolska młodzież – od szkoły podstawowej, przez gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych. Celem konferencji jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi i odpowiedź na pytanie jaką wartością jest dla nich miłość do ojczyzny. Tematyka wystąpień oscyluje wokół zagadnienia rozumienia patriotyzmu oraz kształtowania go w środowisku rodzinnym i szkolnym.
Odbiorcami konferencji jest również młodzież szkolna, a organizatorzy planują, że będzie to początek takich spotkań.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Środowisko „Syrena”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

Organizatorami konferencji są:
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu.
Gimnazjum nr 6 w Poznaniu im. Edwarda Raczyńskiego

Powrót do listy kategorii Aktualności