Blisko 100-osobowa grupa podopiecznych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zwiedziła 6 czerwca Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Młodzież wzięła udział w zakończeniu gry miejskiej, przygotowanej przez ich wychowawców razem z salezjańskimi duchownymi. Z historyczną mapą stolicy Wielkopolski w ręku, młodzi ludzie poszukiwali miejsc związanych z Błogosławioną Poznańską Piątką i zbierali informacje o jej losach. Ostatnie zadanie do rozwiązania i ostatnia opowieść do wysłuchania czekały na uczestników gry w Forcie VII, będącym podczas II wojny światowej, miejscem kaźni tysięcy Polaków. Więźniami Fortu byli również – i mimo ogromnego cierpienia nie dali się złamać – przyszli błogosławieni kościoła katolickiego. Edward Klinik, Czesław Jóźwiak, Edward Każmierski, Franciszek Kęsy i Jarogniew Wojciechowski przed wybuchem wojny byli wychowankami  salezjańskiego oratorium przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Byli, co podkreślają osoby, które ich poznały, zwykłymi chłopakami – pełnymi radości, ale też poczuwającymi się do obowiązku służenia Polsce, bliźnim i Bogu.

Odwołując się do doświadczeń Błogosławionej Poznańskiej Piątki, wychowawcy OHP i salezjańscy duchowni wybrali grę miejską jako formę historycznej i patriotycznej edukacji. Organizatorzy gry „Wierni do końca Bogu i Ojczyźnie” starali się dowieść, iż historia, której dominującymi wątkami są świętość, patriotyzm, cierpienie i poświęcenie, może być prezentowana w formie zabawy. Przygotowali ją dla młodzieży, potrzebującej wsparcia w pokonywaniu trudności związanych z realizacją obowiązku szkolnego i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych.

Powrót do listy kategorii Aktualności