Narodowy Instytut Dziedzictwa WYRÓŻNIŁ renowację Fortu VII COLOMB w Konkursie Zabytek Zadbany 2021 w kategorii Utrwalenie i rewaloryzacja substancji zabytkowej.

Nagrodę odebrała Anna Sochacka –  Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Konkurs Zabytek Zadbany ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Cieszy nas to wyróżnienie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację Projektów renowacyjnych w Forcie VII. Nie ustajemy w dalszych pracach.

Zdjęcia z Gali konkursu “Zabytek Zadbany i Samorząd dla Dziedzictwa” dzięki Uprzejmości Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

Powrót do listy kategorii Aktualności