Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wśród nagrodzonych w konkursie Izabella 2016!

III miejsce w kategorii „wystawy” dla Kingi Przyborowskiej (Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 56) za wystawę „Czerwiec 56”. Kinga Przyborowska  jest autorem scenariusza i kuratorem wystawy, aranżację plastyczną przygotował Wawrzyniec Kozicki.

Wystawa prezentowana w ubiegłym roku z okazji 60 rocznicy Powstania Poznańskiego, przedstawiała dotąd mało eksponowany wątek warunków codziennego życia poznaniaków w 1956 roku. Warunków,  które doprowadziły do pierwszego po wojnie antykomunistycznego protestu. Pokazywała realia szkół, służby zdrowia, miejsc wypoczynku, fabryk i zakładów pracy, a także skutki Powstania Poznańskiego. Prezentowane na wystawie fotografie, kopie dokumentów, fragmenty stalinowskiej  Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku, fragmenty listów robotników z całej Polski do pierwszych sekretarzy KC PZPR pochodziły w dużej mierze z zasobów poznańskiego oddziału IPN, Archiwów Państwowych oraz ze zbiorów prywatnych osób.

Wyróżnienie w kategorii wydawnictwo dostał Jan Szymański (Muzeum Powstania Wielkopolskiego) za książkę Filmowy Poznań II Rzeczypospolitej. Impresje.”

To sentymentalny spacer po filmowym Poznaniu okresu II Rzeczypospolitej. Album ma unikatową wartość, ponieważ w wyniku zniszczeń wojennych i świadomych działań niemieckiego okupanta nie zachowały się praktycznie żadne materialne pozostałości z tej dziedziny życia. Dzięki ogromnej pracy autora, długotrwałym poszukiwaniom, możemy poznać miniony świat, przez który prowadzi nas jego narracja i z ogromnym trudem pozyskany materiał ikonograficzny. A wbrew ogólnemu mniemaniu przedwojenny Poznań miał swój wkład w rozwój ogólnopolskiej kinematografii tamtego czasu.

Konkurs „Izabella” to prestiżowe nagrody dla wielkopolskiego środowiska muzealniczego, przyznawane za najlepsze projekty minionego roku. Od 15 lat organizuje go Fundacja Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Powrót do listy kategorii Aktualności