20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Tomasz Łęcki oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”. Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 11,3 mln zł Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu zrealizuje projekt inwestycyjny w Forcie VII na potrzeby planowanych ekspozycji. Zgodnie z zakresem projektu zostaną wykonane prace: Rozbiórkowo – renowacyjne: zdjęcie przykryć wtórnych wokół fosy, prace renowacyjne związane z odtworzeniem elewacji muru Fortu oraz Blokhausu, odrestaurowanie muru przy bramie głównej, otworzenie bramy zamykającej most oraz zjazdu do fosy; Renowacyjne i zagospodarowanie pomieszczeń w obrębie prawego majdanu: adaptacja pomieszczeń w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni, a także zmodernizowanie instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz uporządkowanie zieleni. Dodatkowo w ramach Projektu zostanie zakupionych 368 szt. wyposażenia. Całość pozwoli na opracowanie i stworzenie nowej ścieżki zwiedzania – fortyfikacyjnej.

rodków z

Powrót do listy kategorii Aktualności