Właśnie ukończyliśmy projekt pn: „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu  – etap I”  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” w ramach Programu  Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Prace swoim zakresem obejmowały teren, znajdujący się po lewej stronie wjazdu. Zdemontowana została zniszczona nawierzchnia wjazdu, a teren został uporządkowany i ponownie utwardzony za pomocą ażurowej kostki. Zostało także zainstalowane nowe oświetlenie i nowa podbudowa, nawierzchni oraz krawężników najazdowych w chodniku przy wjeździe. Jesteśmy przekonani, że zmodernizowany teren przed Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII prezentuje standard przysługujący tak ważnemu miejscu pamięci dla Wielkopolan!

Wartość Projektu: ok. 300 000 zł

Powrót do listy kategorii Aktualności