26 kwietnia 2017 roku, w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z historią”, którego gościem była Barbara Fabiańska.

Jak pani Fabiańska sama podkreśliła, zgodnie ze stwierdzeniem „To wielki wstyd nie wiedzieć” historię zaczęła odkrywać już jako dorosła kobieta, studentka, mężatka. W czasach legalnej „Solidarności” była współzałożycielką NZS PP, po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z kolegami z NSZ PP tworzyła podziemne struktury zrzeszenia. Jesienią 1982 roku została aresztowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Po wyjściu na wolność współpracowała m. in. z „Kartą”, „Czasem”, Archiwum Wschodnim, „Głosem Wolnym” i „Obserwatorem Wielkopolskim”. W późniejszych latach była dziennikarką poznańskiego oddziału TVP i kierownikiem Ośrodka Karta w Poznaniu, redaktorem wydawnictw i pisma Karta.

Od 2003 roku pracuje w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. Jest kuratorem dwóch ekspozycji stałych: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Spotkanie, podczas którego goście mieli również okazję obejrzeć eksponaty związane z poznańską opozycją demokratyczną, prowadziła Kinga Przyborowska.

Powrót do listy kategorii Spotkania