www.powstanie.wmn.poznan.pl – pod tym adresem zapraszamy na symboliczny, wirtualny spacer odkrywający ciekawostki związane z historią naszego zwycięskiego powstania. To nowa strona internetowa poświęcona przyszłemu, nowemu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Znajdą się tutaj wszystkie informacje związane z planowaną budową, a także katalog najciekawszych eksponatów. Prezentowany projekt powstał ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.  Przy okazji  uruchomienia nowej strony internetowej dyrektorzy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki podpisali List intencyjny w sprawie eksperckiej współpracy przy tworzeniu stałej wystawy przyszłego muzeum.

Zamierzamy w tym miejscu informować o wszystkim co ważne, a co ma związek z ideą budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Chcemy na bieżąco i jak najrzetelniej informować o trwających postępach prac nad projektem budowlano-wykonawczym,  o naszej kolekcji eksponatów, które docelowo mają trafić na nową wystawę stałą. Zrobimy wszystko, aby wiedza o samym Powstaniu Wielkopolskim, jego następstwach dla odradzającej się Ojczyzny i potrzebie godnego upamiętnienia tego sukcesu w postaci nowoczesnego muzeum dotarła do wszystkich Polaków – wyjaśnia dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.

Na stronę www.powstanie.wmn.poznan.pl  wprowadzają prawnukowie powstańców, którzy przedstawiają ideę towarzyszącą tej wielkiej inwestycji kulturalnej Miasta Poznania. O swojej fascynacji Powstaniem, o jego ogólnonarodowym znaczeniu i oczekiwaniu na nową siedzibę Muzeum opowiada Julia Czarnul – prawnuczka rysownika i powstańca Leona Prauzińskiego, na którego pocztówkach przedstawiających powstańcze epizody wychowało się całe pokolenie Wielkopolan w dwudziestoleciu międzywojennym. Drugą z występujących osób jest Karol Przesławski, prawnuk Stanisława Powalisza, członka POW Zaboru Pruskiego, który
po wybuchu Postania Wielkopolskiego kierował grupą skautów-gońców przy Dowództwie Głównym Powstania.

Każdy znajdzie tutaj podstawowe informacje o przyszłej inwestycji czyli lokalizację, animowaną wizualizację przygotowaną przez zwycięską pracownię architektoniczną WXCA z Warszawy oraz postępy prowadzonych prac nad projektem budowlano-wykonawczym.

Już teraz chcemy przybliżać to co będzie można zobaczyć na przyszłej ekspozycji stałej nowego muzeum. Warto obejrzeć i wysłuchać sześciu historii związanych ze zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, opartych na świadomie wybranych eksponatach. Nawiązują do struktury przyszłej wystawy stałej – od genezy powstania do jego znaczenia i konsekwencji dla historii Polski.

Dopełnieniem przekazu jest katalog najciekawszych eksponatów, które będą podstawą przyszłej eskpozycji. Katalog będzie cały czas aktualizowany o pojawiąjące się nowe eksponaty i artefakty.

W tym miejscu zamierzamy też informować o trwającej cały czas zbiórce eksponatów związanych z powstaniem i Wielkopolską przełomu XIX i XX wieku. Wirtualny spacer i nowa strona to  idealne miejsce, aby pokazywać rodzinne pamiątki jakimi zechcą podzielić się z nami potomkowie bohaterskich powstańców. Te najciekawsze zamierzamy pokazywać w obecnej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w Odwachu na Starym Rynku.

Platforma została przygotowana według standardów WCAG  2.1 i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Przy okazji tworzenia projektu w ramach programu „Kultura w sieci”,  Wielkopolskie Muzeum Niepodległości uznając za kluczowe podjęcie szerokiej współpracy z instytucjami i placówkami, które mogą i zechcą udzielić wsparcia przy tworzeniu nowego kompleksu muzealnego jako pierwszy podpisało List intencyjny o współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Muzeum Narodowe mogące poszczycić się ponad stuletnią działalnością zadeklarowało udzielenie wsparcia na polu ochrony i konserwacji zbiorów. Bazując na posiadanych zasobach materialnych, zgromadzonych zbiorach, kompetencjach i doświadczeniu specjalistów z dziedziny muzealnictwa w obu instytucjach, Sygnatariusze zamierzają podjąć wspólne działania, przede wszystkim w zakresie przygotowania i zrealizowania nowoczesnej, atrakcyjnej  wystawy stałej nowego muzeum.

Zanim zaprosimy Was do nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego już teraz, bez konieczności wychodzenia z domu zapraszamy na nasz wirtualny spacer  www.powstanie.wmn.poznan.pl

Wszystkim partnerom i współpracownikom, bez których to by się nie udało – bardzo dziękujemy!

 

Powrót do listy kategorii Aktualności