„Mając na uwadze wkład pokoleń Wielkopolan w walkę o niepodległość Rzeczpospolitej , a potem jej odbudowę oraz istotny wpływ zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na kształt granic odrodzonego Państwa Polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  ustanawia rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

Posłowie podkreślili, że był to „wielki triumf Polaków dążących do wyzwolenia się  z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót  umiłowaną Rzeczpospolitą”.

Przypomniano „tytanów pracy organicznej” – gen. Dezyderego Chłapowskiego, dr Karola Marcinkowskiego, Emilię Sczaniecką, Hipolita Cegielskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka, Maksymiliana Jackowskiego oraz wielkich przywódców powstania – Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbor-Muśnickiego.

W uchwale sejmowej napisano również, że „milczeniem nie wolno pominąć wkładu mieszkańców Wielkopolski w walki powstańcze na Górnym Śląsku ani zaangażowania doskonale wyposażonej i wyszkolonej Armii Wielkopolskiej w obronę niepodległości odrodzonej Ojczyzny przed bolszewicką nawałnicą w 1920 r.”

Z uznaniem napisano również o trudzie Wielkopolan w odbudowie Rzeczpospolitej w czasie, w którym „Polsce potrzeba było potu, a nie krwi”.

Sprawozdawcą poselskiego projektu uchwały była poseł Małgorzata Kidawa- Błońska. Sejm przyjął uchwałę przez aklamację.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności