Capstrzykiem patriotycznym „Poznańczycy 1920” uczciliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja „Zakłady Kórnickie”, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Broni Pancernej, Zarząd Regionu Solidarność  oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej wspólnie zorganizowały symboliczną uroczystość 13 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18.00 pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującą się na Wieży Zegarowej CK Zamek.

Uczczono przypadające 15 sierpnia 2020 Święto Wojska Polskiego i 100 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Oddano hołd Wielkopolanom, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej o kształt wschodniej granicy II RP.

O poznańskich bohaterach w wojnie polsko-bolszewickiej napisał w liście do zgromadzonych Wojewoda Wielkopolski. O pięknym poznańskim patriotyzmie, który trwa mówił Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. O miłości wielkopolskich żołnierzy do Ojczyzny i wielkiej miłości przedwojennych poznaniaków do swoich żołnierzy opowiadał Tadeusz Jeziorowski.

Program:

  1. Wystąpienie I Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Anety Niestrawskiej
  2. Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego
  3. Wystąpienie okolicznościowe prezesa honorowego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusza Jeziorowskiego nt. udziału Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej.
  4. Składanie kwiatów i zniczy
  5. Śpiewy pieśni patriotycznych – prowadzenie Jacek Kowalski z zespołem

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wszystkich uczestników prosimy o zabranie maseczek i zachowanie dystansu w czasie uroczystości.

Uroczystości odbyły się pod Patronatem:

Wojewody Wielkopolskiego

 

 

Prezydenta Miasta Poznania

Za okazaną pomoc dziękujemy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy:

całodniowa (od godz. 11.00 do 19.00) wystawa przygotowana przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego pn. „Powstanie Wielkopolskie – Droga Wielkopolan do Niepodległości” .

od  godz. 17.00 do 19.00  wystawa “Niech się Polska przyśni Tobie” Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu

wystawa pokazuje w jaki sposób Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddaje hołd żołnierzom polskim, którzy brali udział w wojnie z bolszewikami. Idea narodziła się przed laty w Wilnie. Z grupą Kombatantów AK biorących udział w Operacji “Ostra Brama” – poznańczycy z ks. Tomaszem Kulką, harcerzami z Adamem Błaszkiewiczem dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, wicedyrektor Aliną Masztaler, harcerzami tej szkoły, przy dużym zaangażowaniu organizacyjnym wileńskiej przewodniczki Ireny Syrelewicz, rozpoczęto akcję upamiętniania grobów poległych żołnierzy na Cmentarzu Wojennym na Antokolu. Od 25 lat krzyże na ich mogiłach przewiązywane są biało-czerwoną taśmą orderową. Towarzystwo cały czas trwa na tej służbie wraz z wileńskim harcerzami.

Bitwa Warszawska znajduje się na umownej liście bitew świata, które miały wpływ na historię ludzkości. Według historyków i dyplomatów polskie zwycięstwo nie tylko obroniło niepodległość odrodzonej ojczyzny, ale także ochroniło Europę przed bolszewickim najazdem.

Wojna polsko-bolszewicka na rozkaz Lenina rozpoczęła się już pod koniec  1918 roku „Operacją Wisła”. Celem było pokonanie Polski, a potem rozpoczęcie rewolucji w państwach Europy.

Decydująca ofensywa Armii Czerwonej pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego zaczęła się w maju 1920 roku, po porozumieniu Polski z atamanem ukraińskim Semenem Petrulą.

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia 1920  roku, a do przełomu doszło 15 sierpnia.

15 sierpnia – zdobycie magazynów, kancelarii i radiostacji sowieckiej, która utrzymywała łączność z dowództwem Armii Czerwonej.

16 sierpnia – kończy się faza obronna bitwy o Warszawę, przełamanie obrony bolszewickiej w rejonie Cycowa i Kocka

19 sierpnia – polskie wojsko przechodzi do fazy pościgowej

24 sierpnia – ucieczka oddziałów sowieckich (i częściowe rozbrojenie) do granicy Prus Wschodnich

25 sierpnia – zakończenie fazy pościgowej polskich wojsk

Obrona Warszawy i zwycięstwo Polaków udało się dzięki świetnemu rozeznaniu wywiadowczemu ( już we wrześniu 1919 roku złamano rosyjskie szyfry) i planom operacyjnym szefa sztabu generalnego gen. Tadeusza Rozwadowskiego, opracowanym na podstawie koncepcji Józefa Piłsudskiego.

Udział Armii Wielkopolskiej, utworzonej przez gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w wojnie polsko-bolszewickiej był ogromny, po zakończeniu walk doceniony przez Józefa Piłsudskiego, ale dziś zapomniany…

Pierwsze oddziały wyruszyły na wschód  już w marcu 1919 roku na wyraźną prośbę Ignacego J. Paderewskiego. Ostatecznie wielkopolskie pułki sformowane w 14. Dywizję Piechoty walczyły pod dowództwem gen. Daniela Konarzewskiego. Świetnie wyszkoleni, uzbrojeni, umundurowani, doświadczeni żołnierze o wysokim morale byli prawdziwą elitą w odradzającym się polskim wojsku. Szanowani i podziwiani przez kolegów, za waleczność i ofiarność  przez wroga nazywani byli „rogatymi diabłami”. Walczyli m.in. o Lwów, w ofensywie kijowskiej, bitwie warszawskiej, obronie Bobrujska. Docenieni przez Józefa Piłsudskiego, który obok 1. Dywizji Piechoty Legionów uznał wielkopolską dywizję za najlepszą w wojsku i jak przyznał „im wyznaczał najtrudniejsze zadania”. Wszystkie pułki 14. Dywizji oraz gen. Daniela Konarzewskiego odznaczył Orderami Virtuti Militari.

Powrót do listy kategorii Aktualności