W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa oraz koniecznymi ograniczeniami w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, podjętymi przez Radę Ministrów, odwołane zostają uroczystości w Forcie VII. Wydarzenia upamiętniające ofiary okupacji niemieckiej 1939-45 były zaplanowane na 3 kwietnia.

Uroczystości w Forcie VII, w którym mieści się Muzeum Martyrologii Wielkopolan, zapoczątkowują co roku Miesiąc Pamięci Narodowej. Znajdował się tutaj niemiecki obóz zagłady KL Posen (będący też pierwszym obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich).

https://www.poznan.pl/mim/info/news/odwolane-uroczystosci-w-forcie-vii,145090.html

Powrót do listy kategorii Aktualności