Poznań to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na turystycznej mapie Polski. Co roku odwiedzają je tysiące spragnionych kulturalnych doznań Gości, czyniąc stolicę Wielkopolski czwartym pod względem liczby odwiedzin miastem w kraju.

Jak w najlepszy i najtańszy sposób odkryć atrakcje Poznania i jego okolic? Taką możliwość daje Poznańska Karta Turystyczna gwarantująca wstęp wolny lub zniżkę do wielu turystycznych atrakcji oraz dostęp do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Różnorodność atrakcji, liczne muzea i bogate życie kulturalno-rozrywkowe Poznania zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających turystów.

Poznańska Karta Turystyczna oferuje m.in.:
 • bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
 • wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu,
 • zniżki w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
 • zniżki do Palmiarni i Zoo,
 • zniżki w restauracjach

Na liście atrakcji Poznańskiej Kart Turystycznej znalazły się również oddziały naszego Muzeum:

 

Warunki korzystania z Poznańskiej Karty Turystycznej:

 • Karta jest imienna (podpis posiadacza na awersie) i jest ważna tylko po wpisaniu imienia i nazwiska oraz daty rozpoczęcia korzystania z Karty.
 • Karty nie można udostępniać osobom trzecim i  jest ona  ważna z dowodem tożsamości.
 • Ważność Karty jest liczona od daty wpisanej na Karcie. W przypadku korzystania z atrakcji poza Poznaniem, Karta jest ważna 1 dzień dłużej niż wynika to z daty wypisanej na Karcie.
 • Karta jako bilet sieciowy jest ważna do godziny 24 ostatniego dnia ważności Karty (1, 2 lub 3 dni).
 • Karta jako bilet sieciowy jest ważna na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w strefach A, B, C i D (szczegółowy wykaz linii dostępny TUTAJ).
 • Do Karty dołączona jest książeczka-przewodnik, w której zamieszczono informacje o atrakcjach, z których można skorzystać oraz o zniżkach i wstępach wolnych.
 • Z danej atrakcji można skorzystać tylko raz za równoczesnym okazaniem Karty i pozostawieniem vouchera znajdującego się na końcu książeczki-przewodnika. W przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty vouchery tracą ważność.

 

Osoby upoważnione do zakupu Poznańskiej Karty Turystycznej ulgowej:

a. z transportem

– dzieci i młodzież od lat 7 (od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia) do 18. roku życia
– dzieci i młodzież ucząca się od lat 7 (od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia) do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, posiadająca ważną legitymację uczniowską
– absolwenci szkół średnich, nie będący mieszkańcami Miasta Poznania ani miejscowości będących uczestnikami porozumień międzygminnych do 30 września roku, w którym ukończyli naukę, posiadający ważną legitymację szkolną
– studenci polscy posiadający ważną legitymację studencką
– uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia (imienna International Student Identity Card ISIC)
– seniorzy polscy posiadający ważną leg. emeryta lub rencisty, osoby powyżej 65. roku życia;
– osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

b. bez transportu
– dzieci i młodzież od lat 7 (rok urodzenia) do 18. roku życia
– dzieci i młodzież ucząca się od lat 7 (rok urodzenia) do ukończenia 23. roku życia
– studenci polscy i zagraniczni posiadający ważną legitymację studencką
– seniorzy polscy posiadający ważną leg. emeryta lub rencisty, osoby powyżej 65. roku życia; seniorzy obcokrajowcy powyżej 65. roku życia
– osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia (oświadczenie rodzica lub opiekuna) oraz seniorzy po ukończeniu lat 70. (ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek), zarówno z Polski jak i obcokrajowcy, mogą poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie.

Jak korzystać z Poznańskiej Karty Turystycznej:

 • wpisać imię i nazwisko
 • wpisać datę rozpoczęcia korzystania z Karty na awersie
 • Karta staje się ważna w dniu pierwszego użycia

Pełna lista atrakcji Poznańskiej Karty Turystycznej dostępna jest tu: Poznańska Karta Turystyczna – przewodnik

Serdecznie polecamy!

 

Powrót do listy kategorii Aktualności