Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Kołodziejskiego. Był  znakomitym fotoreporterem opozycji w Poznaniu i regionie . Wykonał największy zbiór zdjęć z działalności opozycji w latach 1980-89. Zasłynął nie tylko z pięknych zdjęć, ale też z tego, że potrafił wspaniale opowiadać o tamtych czasach. W ostatnich latach pracował w poznańskim oddziale IPN. Miał 55 lat.

Jan Kołodziejski współpracował również aktywnie z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, szczególnie z Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Ze swojej kolekcji przekazał muzeum fotografie z lat 1981-1989, m.in. z demonstracji okresu stanu wojennego, także z wizyt papieża Jana Pawła II w Poznaniu(1983) i Gdańsku(1987)

Jego fotografie wykorzystano w publikacji muzealnej pt. „Maciej Frankiewicz- legenda poznańskiej opozycji 1980-1989” i wystawie czasowej pod tym samym tytułem (2010).

Muzeum we współpracy z poznańskim IPN wydał album „Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego”.

W grudniu 2016 roku był gościem na organizowanych przez muzeum Spotkaniach z Historią- „Stan wojenny we wspomnieniach Jana Kołodziejskiego”.

Fotografie z jego kolekcji były wykorzystane w wystawie czasowej o stanie wojennym(2016) i w katalogu “Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956” (2017).

Jan Kołodziejski pozostanie w naszej najwierniejszej pamięci!

Powrót do listy kategorii Aktualności