28. października, Senat przegłosował Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jednogłośnie!

W głosowaniu uczestniczyło 99 senatorów. Wszyscy byli zgodni, by ustanowić 27 grudnia Świętem Państwowym.

Po głosowaniu Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podsumował:

“Jesteśmy dumni, że czcimy Zwycięskie Powstanie”

Po tych słowach Wysoka Izba zareagowała oklaskami.

Nowe święto – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego został ustanowiony po wniesieniu do Sejmu przez Prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy. To przede wszystkim hołd złożony Powstańcom Wielkopolskim, uznanie ich roli w odzyskiwaniu niepodległości i kształtowaniu granic odradzającej się po latach zaborów Ojczyzny. To także przełomowy moment w przywracaniu zwycięskiemu powstaniu z lat 1918-1919 należnego mu miejsca w historii polskich insurekcji niepodległościowych.

Inicjatorami Apelu o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym są Przemysław Terlecki Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Rafał Reczek Dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasz Łęcki Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Dariusz Grzybek Prezes Fundacji “Zakłady Kórnickie”, Tadeusz Musiał Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Jacek Gursz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Inicjatywę poparli między innymi samorząd województwa wielkopolskiego i Rada Miasta Poznania, pod deklaracją podpisali się Metropolita Poznański Abp. Stanisław Gądecki, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak , Starosta Poznański Jan Grabkowski i Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Dziękujemy wszystkim Wielkopolanom, którzy podpisali się pod Apelem. Bez Państwa wsparcia ustawa nie trafiłaby do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz do Sejmu i Senatu. W ciągu trzech miesięcy zebraliśmy 10 tysięcy podpisów!

KALENDARIUM – proces legislacyjny 

14. września 2021 złożenie projektu ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie

16. września 2021 Skierowano do I czytania w komisji Kultury i Środków Przekazu

29. września 2021 Sprawozdanie Komisji przedstawiła Mirosława Stachowiak-Różecka.

30 września 2021 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu

1. października 2021 III Czytanie oraz głosowanie nad projektem. Wzięło w nim udział 451 Posłów wszyscy. zagłosowali jednogłośnie za ustanowieniem 27 grudnia  Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ustawa została skierowana do Wysokiej Izby. Ustawa z dnia 1_10_2021

4. października 2021 Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

26. października 2021 Na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustanowienia 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego projekt ustawy został przyjęty jednogłośnie.

28. października 2021 Senat przegłosował Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jednogłośnie.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oczekuje na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Po podpisaniu ustawa wejdzie w życie po 14 dniach.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności