Modlitwa Pamięci odbyła się w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w piątek, 17 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Organizatorem wydarzenia była Poznańska Grupa Ekumeniczna, skupiająca kościoły chrześcijańskie miasta Poznania (Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy). W czasie święta ekumenizmu chrześcijanie różnych wyznań wspólnie uczestniczą w nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach, akcentując wszystko, co ich łączy.

Modlitwa Pamięci w Forcie VII od kilku lat jest umieszczana w poznańskim programie obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII jest miejscem upamiętniającym gehennę Polaków w okresie niemieckiej okupacji. Niemcy zbudowali tutaj pierwszy obóz koncentracyjny na polskiej ziemi, nazywając go obozem krwawej zemsty (Lager der Blutrache). Wspólna modlitwa chrześcijan, będących członkami różnych kościołów niesie w tym miejscu ważne przesłanie i przejmujący apel o pokój.

PLAKAT tydzien jednosci 2020

 

Powrót do listy kategorii Aktualności