Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Stowarzyszenie Miłośników Twierdzy Poznań podpisali umowę o współpracy w opiece nad Fortem IX przy ul. Skalnej. Stowarzyszenie otrzyma w Forcie pomieszczenie na organizowanie swoich spotkań. W zamian będzie monitorować teren i informować muzeum o wszystkich nieprawidłowościach, które pozwolą wyeliminować niekontrolowaną eksplorację obiektu. Członkowie Stowarzyszenia będą również pomagać w utrzymaniu zieleni i sprzątaniu Fortu.

Ze względów bezpieczeństwa Fort IX nie jest obecnie miejscem, które można zwiedzać, przeszukiwać czy prowadzić wykopaliska.

Powrót do listy kategorii Aktualności