Kolejny etap prac zakończony! Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przystępuje do procedury składania wniosku o pozwolenie na budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego, powstającej dzięki  finansowaniu  i determinacji Miasta Poznań. Inwestycję wpiera także  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ubiegłym, 2020 roku  roku trwały intensywne prace związane z przygotowaniem, niezbędnej dla budowy nowej siedziby muzeum, dokumentacji technicznej. Projektanci WXCA – warszawskiej pracowni architektonicznej, wraz z zespołem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości współpracowali przy tworzeniu projektu budowlanego. Dzięki szczegółowym konsultacjom przeprowadzonym na tym etapie prac,  powstał solidny dokument,  który pozwala w tej chwili zająć się projektem wykonawczym. Celem jest przygotowanie dokumentacji pozwalającej na stworzenie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego i spełniający wymagania stawiane siedzibom nowoczesnych placówek muzealnych obiektu. Równolegle z pracami nad  dokumentacją  techniczną specjalny Zespół  przygotowuje równie istotny dokument: scenariusz wystawy stałej przyszłego muzeum czyli to,  w jaki sposób zamierzamy opowiedzieć historię naszego zwycięskiego Powstania.   Mając taki scenariusz, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie wystawy stałej, a więc serca każdej tego typu placówki, które przesądza o jego atrakcyjności i popularności wśród publiczności. Do połowy  2021 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości planuje uzyskać ważne przez trzy lata pozwolenie na budowę.

Prezes WXCA Szczepan Wroński oficjalnie przekazuje dokumentację dyrektorowi Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysławowi Terleckiemu:

W oficjalnym folderze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględniło w swoich planach współfinansowanie, razem z Miastem Poznań budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919:

Powrót do listy kategorii Aktualności