23 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 odbyła się czwarta „Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim” pt. „Droga Wielkopolan do niepodległości”. W lekcji wzięli udział uczniowie z poznańskich szkół: Technikum nr 19, Zespołu Szkół Samochodowych oraz LO Mistrzostwa Sportowego. Zajęcia odbyły się w siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Do bibliotek szkolnych trzech szkół przekazano przez Urząd Wojewódzki, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz WMN książki o tematyce historycznej.

Podczas spotkania uczniowie obejrzeli nową wystawę ukazującą Powstanie Wielkopolskie, edukacyjny spot z cyklu „Powstanie Wielkopolskie. Zwycięstwo” zrealizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu „Niepodległa”. Wysłuchali też dwóch wykładów. Pierwszy pt. „Powstanie Wielkopolskie. Droga Wielkopolan do Niepodległości” wygłosił kustosz Muzeum Marcin Wiśniewski. Prelekcja przybliżyła słuchaczom najważniejsze wydarzenia poprzedzające wybuch Powstania Wielkopolskiego, które zapewniły zwycięstwo Wielkopolanom w latach 1918-1919. Drugi wykład pt. „Powstanie Wielkopolskie. Poznań w okresie II Rzeczypospolitej” wygłosił Jan Szymański.

Spot „Zdobycie pojazdu pancernego” poświęcony jest ważnemu wydarzeniu w historii niewielkiego Budzynia koło Chodzieży. 7 lutego 1919 roku powstańcy wielkopolscy powstrzymali niemiecki atak na miasto. Kompania rogozińska dowodzona przez Wiktora Skotarczaka odparła niemiecki atak i zdobyła pojazd pancerny Erhardt. Miasto opanowała euforia. Sukces powstańców odbił się szerokim echem wzdłuż całego frontu. W niemal sto lat od tych wydarzeń Stanisław Ornoch – mechanik z Budzynia postanowił zrekonstruować pojazd. Zbudowany przez niego pancernik jest hołdem oddanym powstańcom, dumą mieszkańców miasta i cegiełką jaką lokalna społeczność wnosi w upamiętnienie setnej rocznicy powstania wielkopolskiego.

Projekt realizowany w ramach obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości.

Powrót do listy kategorii Aktualności