400 tysięcy złotych na prace projektowe i 90 tysięcy złotych na wirtualny spacer  –  takie dofinansowanie z Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jako wsparcie budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Budowa tego Muzeum to najważniejsze zadanie, jakie postawiłem przed sobą i zespołem obejmując stanowisko dyrektora WMN. Zaakceptował je Prezydent Poznania. Choć nie zadeklaruję dziś daty rozpoczęcia prac budowlanych ani tym bardziej daty otwarcia nowego muzeum, to chcę powiedzieć, że mimo pandemii  intensywnie nad tym projektem pracujemy – mówi Przemysław Terlecki, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.    

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 4 lata temu, jeszcze za kadencji dyrektora Tomasza Łęckiego rozpoczęło prace związane z przygotowaniem inwestycji  budowy Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. W 2018 roku decyzją władz Miasta wybrana została lokalizacja Muzeum – Wzgórze św. Wojciecha,  w sąsiedztwie ważnych dla Poznania historycznych miejsc: Cmentarza i Krypty Zasłużonych Wielkopolan, Pomnika Armii Poznań i Cytadeli.

W 2019 roku rozstrzygnięty został konkursu architektoniczny,  w którym uczestniczyło ponad 50 zespołów projektantów z Polski i zagranicy. Zwycięzcą została renomowana warszawska pracownia WXCA, w której portfolio znajduje się między innymi projekt Muzeum Historii Polski budowanego obecnie na warszawskiej Cytadeli.  O wygranej projektu WXCA zdaniem jury konkursowego zadecydowały przede wszystkim walory funkcjonalne, użytkowe i estetyczne obiektu muzeum.

Obecnie prowadzone są zaawansowane prace projektowe. Podpisanie umowy było możliwe dzięki zapewnieniu przez Miasto Poznań finansowania tego zadania w latach 2019-2021 w kwocie 5 mln zł. Przeprowadzono wstępne badania geologiczne, uszczegółowiono założenia konkursowe opracowując wielobranżową koncepcję muzeum.

Powstanie Wielkopolskie zajmuje ważne miejsce w pamięci poznanianek i poznaniaków. To część naszego dziedzictwa, które zasługuje na szczególne upamiętnienie. Nowa siedziba muzeum to wyczekiwana inwestycja. Bardzo nas cieszy, że Ministerstwo włączyło się w tę inicjatywę już na etapie projektowania – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.


Realizowane przez Miasto i WMN prace projektowe otrzymały właśnie wsparcie z Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu „Infrastruktura Kultury” Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało dofinasowanie w wysokości 400 tys. zł na 2020 rok.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zainteresowaniem obserwuje przygotowanie ważnej inwestycji upamiętniającej zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Podtrzymujemy gotowość wsparcia finansowego dla tego projektu. Tegoroczne dotacje są potwierdzeniem naszego zaangażowania. Jesteśmy przekonani, że ten projekt zostanie zrealizowany ponad podziałami. Pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili , łączy Polaków – mówi zaangażowany od początku w poznański projekt nowego muzeum wiceminister Jarosław Sellin.

Wsparcie Miasta Poznań  i Ministerstwa pozwala teraz na kontynuowanie  prac projektowych z udziałem silnego merytorycznie zespołu wykorzystującego najlepsze doświadczenia współczesnych muzeów.

– To szczególnie ważna sprawa dla utrzymania wysokiej jakości prac nad projektem budowalnym,  ale także dostosowania przyjmowanych założeń i konkretnych rozwiązań budowlanych do naszej wizji przyszłej wystawy stałej  w nowym muzeum, nieocenione wsparcie szczególnie w okresie kryzysu – podkreśla dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Również Narodowe Centrum Kultury  w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu „Kultura w Sieci”, ogłoszonego w związku z trudną sytuacją instytucji kultury wynikającą z ograniczeń wprowadzonych z uwagi na COVID-19,  zdecydowało o przyznaniu dofinasowania w kwocie 90 tys. zł na projekt, dzięki którem możliwe będzie zaprezentowanie w sieci najbardziej znaczących dla przyszłej wystawy eksponatów i samego budynku nowego muzeum.

Na nowoczesne Muzeum Powstania Wielkopolskiego czekają nie tylko mieszkańcy Wielkopolski. Angażujące emocje, nowoczesne upowszechnianie wiedzy o tym wyjątkowym bo zwycięskim powstaniu i jego konsekwencjach dla kształtowania granic Odrodzonej Ojczyzny to dzisiaj sprawa ogólnonarodowa, ponad podziałami politycznymi,  która ma jak widać zapewnione wsparcie lokalnych władz, a także, co mnie cieszy, polskiego rządu – dodaje dyrektor Terlecki.

TUTAJ : link z wizualizacjami projektu WXCA

 

Powrót do listy kategorii Aktualności