Historia Poznańskiego Powstania zaczyna się dużo wcześniej niż w 1956 roku. Pierwszy, milczący protest pracowników W-3 w Zakładach im. Józefa Stalina w Poznaniu (ZISPO) przeciwko podwyższeniu norm i obniżeniu wynagrodzeń odbył się już we wrześniu 1954 roku.

a potem….

LISTOPAD 1955

Likwidacja premii progresywnej. Załoga ZISPO dowiaduje się o nieprawidłowościach w naliczaniu podatku od wynagrodzeń.

 

1956

 

LUTY

Załoga ZISPO zgłasza 4704 wnioski, dotyczące poprawy organizacji i warunków pracy. Sprawa nieprawidłowości w naliczaniu podatku od wynagrodzeń trafia do Prokuratury Wojewódzkiej

 

MARZEC

Rozmowy delegacji W-3 w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego w Warszawie

 

KWIECIEŃ

Spotkanie załogi W-3 z sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. Kolejne rozmowy w Warszawie.

 

MAJ

Spotkania delegacji W-3 z Centralną Radą Związków Zawodowych. Załoga W-3 kontaktuje się z innymi wydziałami ZISPO i zakładami pracy w Poznaniu

 

16 CZERWCA

Krótkie przerwy pracy na W-3

 

21 CZERWCA

Masówka na wydziale W-3. Wybór delegatów do rozmów z centralą związkową.

 

22 CZERWCA

Przyjazd delegacji z Centralnej Rady Związków Zawodowych i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego na rozmowy z załoga W-3

 

23 CZERWCA

Burzliwa masówka na W-3

 

25 CZERWCA

Masówka w MPK. Po wypłatach w Pomecie i Wiepofamie rośnie niezadowolenie wśród pracowników tych zakładów

 

25/26 CZERWCA

Wyjazd delegacji W-3 do Warszawy

 

26 CZERWCA

Rozmowy przedstawicieli ZISPO w Ministerstwie w Warszawie

 

27 CZERWCA

Delegacja Ministerstwa i przedstawiciele centrali związkowej przyjeżdżają do ZISPO. Masówki na wszystkich wydziałach. W Zakładach Naprawczych taboru Kolejowego rozpoczyna się strajk.

Wieczorne spotkanie ministra z władzami partyjnymi Poznania.

 

28 CZERWCA

Godzina 6.00 – załoga W-3 nie podejmuje pracy

Godzina 6.30 – „Cegielszczacy” wychodzą na ulice…..

Powrót do listy kategorii Wydarzenia