Florian Marciniak nominacje na Naczelnika Szarych Szeregów dostał tuż przed kapitulacją Warszawy w 1939 roku. Cztery lata później został aresztowany przez Gestapo, torturowany i zamordowany. Nie wydał nikogo.

W sobotę w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII harcerze będą wspominać pierwszego Naczelnika. Apel Pamięci przygotowuje Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w 73 rocznicę śmierci harcmistrza Floriana Marciniaka i grupy 23 wielkopolskich instruktorów harcerskich, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen.

W czasie uroczystości wystąpi przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów i zostanie odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi. Po Apelu Pamięci i Modlitwie Pamięci zostaną złożone kwiaty. Początek uroczystości o godzinie 15.30.

Florian Marciniak był współtwórcą programu wychowawczego i planu działania tajnej organizacji. Wprowadził zasadę „wychowania przez walkę”.
W maju 1943 roku został aresztowany przez Gestapo w Warszawie. Później przewieziono go do Fortu VII, gdzie przetrzymywano go w celi nr 66. Przygotowywane próby odbicia naczelnika nie powiodły się. W Poznaniu planowana akcja nosiła kryptonim „Białej Róży”. Z Poznania Marciniaka przewieziono do obozu w Gross-Rosen.

Prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono.

 

Powrót do listy kategorii Aktualności