Wolny czas i wakacyjny spokój często przynoszą bardzo ciekawe pomysły. Przedłużamy więc terminy zgłoszeń do konkursów związanych z rocznicą Czerwca’56. Zachęcamy!

KONKURS 1 – „Poezja dla Czerwca‘56″ – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Ma obudzić pokłady wrażliwości i emocji, by poprzez słowa wyrazić refleksje na temat Poznańskiego Czerwca ’56. Wiersz musi się składać z minimum dwóch zwrotek.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy: zaakceptować treść regulaminu konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przygotować wiersz w dowolnej formie, który będzie zawierać przynajmniej dwie zwrotki (strofy) i który będzie nawiązywać do w/w tematyki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca 2020 roku, godz.16.00. Prace ze skanem formularza zgłoszeniowego prosimy wysyłać na adres czerwiec@wmn.poznan.pl lub pocztą na adres siedziby Muzeum: ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań .

O przyjęciu wiersza decyduje jego faktyczny czas dostarczenia do Muzeum, a nie data stempla pocztowego!
Prace bez formularzy zgłoszeniowych nie będą brane pod uwagę w konkursie. Autorzy najlepszych wierszy otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane na adresy wskazane w formularzach zgłoszeniowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 lipca 2020 roku.

Regulamin konkursu – poezja

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej – poezja

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej – poezja

Czekamy na zgłoszenia!

 

KONKURS 2 – „Logotyp z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Poznańskiego – Czerwiec ‘56” – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniowie szkół podstawowych mogą wybrać technikę wykonania logotypu w formie rysunku lub projektu komputerowego w dowolnym programie graficznym. Natomiast uczniowie szkół średnich muszą przygotować logotyp przy wykorzystaniu dowolnego programu komputerowego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden projekt!

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy: zaakceptować treść regulaminu konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przygotować projekt logotypu na przyszłoroczną, 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca, który graficznie będzie nawiązywać do tematyki Poznańskiego Czerwca.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca 2020 roku, godz.16.00. Prace ze skanem formularza zgłoszeniowego prosimy wysyłać na adres e-mail: czerwiec@wmn.poznan.pl lub pocztą na adres siedziby Muzeum: ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.

O przyjęciu logotypu decyduje jego faktyczny czas dostarczenia do Muzeum, a nie data stempla pocztowego!
Prace bez formularzy zgłoszeniowych nie będą brane pod uwagę w konkursie. Autorzy najlepszych logotypów otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane na adresy wskazane w formularzach zgłoszeniowych.

Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie zwycięzców nastąpi do 30 lipca 2020 roku.

Regulamin konkursu – logotyp

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej – logotyp

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej – logotyp

Zapraszamy!

 

Powrót do listy kategorii Aktualności