W Czerwcu obchodzimy 62. rocznicę Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Z tej okazji planujemy wydarzenia upamiętniające tamten zryw. Inauguracją obchodów będzie II Ogólnoszkolna Konferencja “Rozprawa młodych nad Czerwcem ’56”, która odbędzie się 11 czerwca. Organizatorami wydarzenia są Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2. Na konferencji zaprezentują się uczniowie wszystkich szczebli z Wielkopolski w tematach: “Bohater”, “Wydarzenie”, “Miejsce”, “Pamięć”. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja konferencji, podczas której uczniowie szkoły podstawowej opowiadali jak wyglądało codzienne życie powojennych lat w Wielkopolsce, gimnazjaliści przedstawili przebieg buntu poznaniaków i bohaterów tego dnia, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych zajęła się szerszą analizą wydarzeń Poznańskiego Powstania.

 

Przez cały czerwiec będziemy przypominać poznaniakom, co wydarzyło się 62 lata temu.

12 czerwca uczniowie poznańskich szkół wezmą udział w grze miejskiej, podczas której wcielą się w rolę uczestników wydarzeń z 1956 roku. Organizatorami przedsięwzięcia są Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Bema, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2.

 

13 czerwca w CK Zamek spotkają się młodzież szkoła z uczestnikami, kombatantami Czerwca ’56. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali prezesi związków kombatanckich – Jerzy Majchrzak, Andrzej Sporny, Włodzimierz Marciniak, Aleksandra Banasiak, Jerzy Grabus.

*w dniach 11-15 czerwca 2018 wejście do Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 dla młodzieży szkolnej w cenie 2 zł.

 

18-22 czerwca kolejna edycja Akcji Światełko dla Czerwca ’56, która została wybrana Wydarzeniem Historycznym Roku 2017! Inauguracja akcji odbędzie się 18 czerwca na cmentarzu Górczyńskim przy grobie Zdzisława Piskorskiego, uczestnika Poznańskiego Czerwca i powstańca wielkopolskiego. W ten sposób nawiązujemy do 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

26 czerwca zapraszamy na otwarcie wystawy “Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą” w Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Wystawa poświęcona jest ofiarom Poznańskiego Czerwca i będzie zwieńczeniem tegorocznej Akcji Światełko dla Czerwca ’56.

28 czerwca poznańskie obchody rocznicy Czerwca 1956 – główne uroczystości przy pomniku na pl. Mickiewicza.
Powrót do listy kategorii Aktualności